Japoncada Birleşik Anlatımlar 8 - Seçim, Konu Değiştirme

Bu başlık altında seçim (yoksa, ya da vb.) ve konu değiştirme ifadeleri (bu arada vb.)yapmaya yarayan eklerle birleşik ifadeler kurmayı göreceğiz. Bu ifadeler dışında, aşağıdaki biçimlerde birleşik ifadeler de kurabiliyorduk.

1. Neden İlişkisi: 1. tümcenin nedenini bildiren bağlaçlar (-den dolayı, -yüzünden, dolayısıyla vb. )

2. Karşıt İlişki: 1. tümce ile karşıt ilişkiyi bildiren bağlaçlar (ama, fakat, rağmen, lakin vb.)

3. Amaç İlişkisi: Amaç belirten bağıntılı ifadeler (için, amacıyla, şekilde vb.)

4. Koşul Birleşik: Koşul ilişkisi ile tümceleri bağlayan ekler (ise, -nce vb. ifadeler)

5. Sıralı Anlatım: Tümceleri veya sözcükleri sıralayan bağlaçlar (ve, veya, ya da, hem de vb.)

6. İlave: İlk tümceye benzer içerik ekleyen bağlaçlar (sonra, ilaveten, ayrıca, üstelik vb.)

7. Durum Bildiren ekler: Durum belirten sözcükler (-erek, -arak, gibi, haliyle vb.)

8. Seçim: Tümceleri veya adları bağlayan bağlaçlar (ya da, yoksa vb. ifadeler)

9: Konu Değiştirme: Farklı bir konuya geçerken kullanılan sözcükler (bu arada, öyleyse vb.)

10. Zaman Bildiren ekler: -iken, derken, o anda, önce, sonra ve benzeri ifadeler

Seçenek bildiren sözcük ve ekler

Soretomo それとも (Yoksa)

[Tümce], soretomo [Tümce].
[Tümce]. Soretomo [Tümce].
[Tümce], Yoksa [Tümce].

お茶がいい、それともコーヒがいいですか。
Ocha ga ii desu ka, soretomo kohi ga ii desu ka?
Çay iyi (yeterli) mi, yoksa kahve mi (istersiniz)?

こちらへいらっしゃいますか、それとも私がそちらへ参りましょうか。
Kochira e irasshaimasu ka, soretomo watashi ga sochira e mairimashou ka.
Buraya mı buyurursunuz, yoksa ben oraya mı geçeyim?

Soreka それか (Yoksa)

[Tümce], soreka [Tümce].
[Tümce]. Soreka [Tümce].
[Tümce], Yoksa [Tümce].
Soretomo sözcüğü ile aynı anlama gelir. Soretomo sözcüğüne göre, samimi ortamlarda daha çok kullanılır.

お茶がいい、それかもコーヒがいいですか。
Ocha ga ii desu ka, soreka kohi ga ii desu ka?
Çay iyi (yeterli) mi, yoksa kahve mi (istersiniz)? 

Ka か (ya da)

[sözcük] ka [sözcük]
[sözcük] ya da [sözcük]
Ka edatını Japonca'da sıklıkla görürüz. Birden fazla işlevi olduğunu daha önce de pek çok kez belirtmiştik. Aslen, cümle sonunda soru eki olarak kullandığımız か, sözcükler arasında, "ya da, veya" anlamlarında kullanılabilir. (bkz: Ka Edatının İşlevleri)

お茶コーヒどちが好きですか。
Ocha ka Kohii, dochi ga suki desu ka.
Çay veya kahve, hangisini seversiniz?

あなた私が行かなければなりません。
Anata ka watashi ga ikanakereba narimasen.
Sen veya ben gitmezsek olmaz.

Konu Değiştirme

Tokorode ところで (Bu arada)

Devam eden cümle başında, farklı bir içerikten bahsederken, konuyu başka yere taşımak için kullanılır.

今日はとても忙しかったです。ところで、アリさんから電話はありましたか。
Kyou wa totemo isigashikatta desu. Tokorode Ali-san kara denwa wa arimashita ka.
Bugün çok meşguldüm. Bu arada, Ali Bey'den telefon var mıydı?

Dewa では (Evet... , Pekâla...)

Bu sözcük, cümle başında; konu özetlenirken veya konu değiştirilirken kullanılır. Türkçe "Evet..., Pekâla...," ifadelerine benzer.

では、これから授業を始めます
Dewa, korekara jugyou o hajimemasu.
Evet... Şimdi dersi başlatıyorum.

Seçme ve Konu değiştirme ifadelerimiz de bunlardı. Bundan sonraki konuda Birleşik Anlatımların son konusu olan Zaman İfadeleri ile Birleşik Anlatım Oluşturmayı inceleyeğiz.

0 comments :

Yorum Gönder