Japoncada Birleşik Anlatımlar 5 - Sıralı Anlatım

Koşul, Neden, Karşıt ve Amaç ilişkilerini gördük. Bu başlık altında ise, Sıralı anlatım ve Benzer içerik eklemeye yarayan sözcükleri öğreneceğiz.

Oluşturabileceğimiz birleşik ifadeler şu şekildeydi:

1. Neden İlişkisi: 1. tümcenin nedenini bildiren bağlaçlar (-den dolayı, -yüzünden, dolayısıyla vb. )

2. Karşıt İlişki: 1. tümce ile karşıt ilişkiyi bildiren bağlaçlar (ama, fakat, rağmen, lakin vb.)

3. Amaç İlişkisi: Amaç belirten bağıntılı ifadeler (için, amacıyla, şekilde vb.)

4. Koşul Birleşik: Koşul ilişkisi ile tümceleri bağlayan ekler (ise, -nce vb. ifadeler)

5. Sıralı Anlatım: Tümceleri veya sözcükleri sıralayan bağlaçlar (ve, veya, ya da, hem de vb.)

6. İlave: İlk tümceye benzer içerik ekleyen bağlaçlar (sonra, ilaveten, ayrıca, üstelik vb.)

7. Durum Bildiren ekler: Durum belirten sözcükler (-erek, -arak, gibi, haliyle vb.)

8. Seçim: Tümceleri veya adları bağlayan bağlaçlar (ya da, yoksa vb. ifadeler)

9: Konu Değiştirme: Önceki konudan farklı bir konuya geçerken kullanılan sözcükler (bu arada, öyleyse vb.)

10. Zaman Bildiren ekler: -iken, derken, o anda, önce, sonra ve benzeri ifadeler

Sıralı Anlatım

Soshite そして

[1. Cümle]. Soshite [2. Cümle].
[1. Cümle]. Ve, [2. Cümle].
"Soshite" cümleleri bağlar ve noktadan sonra kullanılır. İlk cümleden sonra olay veya durumun devamını anlatır. "Ve" anlamında kullanılır. Adları bağlayan "ve" ile karıştırılmamalıdır.

日本語は簡単です。そしてトルコ語と似ていメス。
Nihongo wa kantan desu. Soshite Torukogo to nite imasu.
Japonca kolaydır. Ve, Türkçe ile benzeşmektedir.

新しい日本語の本を買いました。そして今日から読みます。
Atarashii Nihongo no hon o kaimashita. Soshite, kyou kara yomimasu.
Yeni Japonca kitap aldım. Ve, bugünden itibaren okuyacağım.

この靴はお綺麗です。そしてやすいです。
Kono kutsu wa kirei desu. Soshite yasui desu.
Bu ayakkabı güzel. Ve de ucuz.


To と (ve, ile)

...[Sözcük] to [Sözcük] (to)...
...[Sözcük] ve/ile [Sözcük]...
Kullanım alanı geniş olan ve edat olarak da gördüğümüz "to", "ve", "ile" anlamlarına geliyordu. Burada unutulmaması gereken, "to" sadece kelime ve kelime öbeklerini bağlar. Tümceleri birbirine bağlamaz.

コーヒーお茶、どちらが好きですか。
Ko-hi- to Oça, to doçira ga suki desu ka.
Kahve ve Çay, hangisini seversiniz?

スーツ帽子を買った。
Su-tsu to boushi o katta.
Takım elbise ve şapka aldım.

英語トルコ語を話します。
Eigo to Torukogo o hanashimasu.
İngilizce ve Türkçe konuşurum.

コーヒーお茶、どちらが好きですか。
Ko-hi- to Oça to, doçira ga suki desu ka.
Kahve ve(ile) Çay, hangisini seversiniz?

Bağladığı iki isimden sonra da to koyulabilir. Anlam açısından bir şey değişmez.

Ya や 

...[Sözcük] ya [Sözcük]...
...[Sözcük], [Sözcük]...

Bir çok ad sıralamamız veya örnek vermemiz gerektiğinde, tek tek sıralamak yerine, sadece başlıca ve temsili olanlardan sözetmek istersek bu edatı kullanırız. Genelde "vesaire, ve benzeri" anlamlarına gelen "nado" edatıyla kullanılır.

私はオレンジリンゴナシが好きです。
Watashi wa orenji ya ringo ya nashi ga suki desu.
Ben portakal, elma, armut severim.

私は毎朝チーズオリーブを食べます。
Watashi wa mai-asa chi-zu ya ori-bu o tabemasu.
Ben her sabah, peynir, zeytin (vs gibi şeyler) yerim.

かばんから鍵携帯電話などを出しました。
Kaban kara kagi ya keitaidenwa nado o daşimaşita.
Çantadan saat, telefon vesaire çıkardım.

Shi し(ve, hem)

[1. Tümce] shi [2. Tümce].
[1. Tümce], (ve) [2. Tümce].

"Shi", tümceler arasında virgül, duraklama ve de "ve" işlevi gören sözcüktür. To, Ya yukarıda gördüğünüz gibi isimleri, "Shi" ise tümceleri ayırır.

あゆみは綺麗だかわいい面白い英語がしゃべれます。
Ayumi wa kirei da shi kawaii shi omoshiroi shi eigo ga shaberemasu.
Ayumi güzel, şirin, ilginç(tir), (ve) ingilizce konuşabilir.
(Ayumi hem güzel, hem şirin, hem ilginçtir, hem ingilizce konuşabilir.)

テニスもする、サッカーもします。
Tenisu mo suru shi, soccer o mo shimasu.
Tenis de oynarım, futbol da oynarım.

taRI たり

...[Fiil]tari, [Fiil]tari...
Fiillerin geçmiş zamanı -ta biçimine eklenen -ri eki, birden çok eylem gerçekleştirildiğinde yapılan eylemleri aynı cümlede ve yapılma zamanına bakılmadan sıralarken kullanılır. Cümlenin sonunda "suru" fiili yer alır.

トルコの結婚式では食べたり 、飲んだり、踊ったりします。
Toruko no kekkonshiki de wa tabetari, nondari, odottari shimasu.
Türk düğünlerinde, yenir, içilir, dans edilir.

昨日は本を読んだり、テレビを見たりしました。
Kinou wa hon o yondari, terebi o mitari shimashita.
Dün kitap okudum, televizyon izledim.

0 comments :

Yorum Gönder