Edatlar - Alıştırmalar 1

Edatlar ile ilgili alıştırmaları aşağıda bulabilirsiniz. Soru işareti yerine gelebilecek en iyi edata tıklayın. Yanlış cevap verdiğiniz takdirde tekrar deneyin.


Hal Edatları Sorular - 1

Aşağıdaki sorularda (?) yerine gelebilecek en iyi seçeneğe tıklayınız. Eğer yanlış yanıt verirseniz, diğer seçeneklere tıklayabilirsiniz.

あなたはあゆみ (?) 知っていますか。 Anata wa Ayumi (?) shitte imasu ka.

を (O Edatı)
Doğru. Dolaylı da olsa dolaysız da olsa, nesne belirtirken, O edatını kullanıyorduk. Ayumi bu cümlede nesnedir. O edatı ismin -i haline benzer bir şekilde kullanılmıştır. Siz Ayumiyi tanıyor musunuz?
に (Ni Edatı)
Ni edatının pek çok işlevi vardır, fakat nesne belirten ve Türkçede ismin -i hali olan bir biçimde kullanılamaz.
へ (E edatı)
E edatı, Türkçe'de ismin -e haline benzer şekilde yön, yaklaşma belirtme işlevine sahipti. Burada aradığımız ise yön belirtme değildir.
で (De edatı)
Pek çok işlevi olan De edatı, genel olarak eylem yeri (Türkçe ismin de hali) bildiriyordu. Burada kullanamayız.

その本をどこ (?) 見つけましたか。 Sono hon o doko (?) mitsukemashita ka.

に (Ni Edatı)
Yanlış seçeneklerden en doğrusunu seçtiniz. Ni edatının işlevlerinden biri Türkçe ismin de hali olarak yer bildirmekti. Fakat bu işlev yalnızca varoluş, hareketsizlik eylemleri ile kullanılabiliyordu. Mitsukeru (bulmak) hareketsizliğin aksine, bir aksiyonu ifade eden fiildir.
と (To Edatı)
To edatı genelde ve, ile anlamında kullanılan bir edattı.
が (Ga Edatı)
Ga edatı temel olarak özneden sonra kullanılıp, özneyi belirtiyordu.
で (De Edatı)
Doğru. De edatı işlevlerinden biri Türkçe ismin de hali olarak eylem yerini belirtmekti. Ni edatı da buna benzer şekilde kullanılabilir, fakat sadece varolma, hareketsizlik fiilleriyle kullanılabildiğinden, "bulmak" anlamına gelen Mitsukeru fiili bir hareket ifadesi olduğundan burada kullanılamaz. Şu kitabı nerede buldun?

先月イスタンブールへ車 (?) いきました。 Sengetsu Isutanburu e kuruma (?) ikimashita.

に (Ni Edatı)
Ni edatının bir çok işlevi olmasına rağmen araç belirtmek bunlardan biri değildir.
と (To Edatı)
Ve/ile olarak isimleri bağlayabilir, veya ile anlamında birliktelik ifade edebilir. Araç/metod belirten ile olarak kullanılamaz.
で (De Edatı)
Doğru. De edatının işlevlerinden biri araç/metod belirtmekti. Geçen ay Istanbul'a araba ile gittim.
から (Kara Edatı)
Kara edatı temel olarak Türkçe -dan hali olarak çıkma bildiriyordu. Burada kullandığımızda anlam: Geçen ay Istanbul'a arabadan gittim. olur.

私は日本語をしまだ先生 (?) 習いました。 Watashi wa Nihongo o Shimada-sensei (?) naraimashita.

へ (E Edatı)
E edatı, çıkma veya neden bildirmiyordu. Türkçe -e -a yönelme halinin karşılığıydı. Burada kullanılamaz.
から (Kara Edatı)
Doğru. Kara edatı, Türkçe -den hal eki ile aynı şekilde çıkma ve neden bildirir. Ben Japoncayı Shimada öğretmenden öğrendim.
まで (Made Edatı)
Made edatı -e kadar anlamına geliyordu, burada kullanmamız yanlış olur.
で (De Edatı)
De edatı eylem yerini bildiren bir edattı, burada kullanamayız.

あれは誰 (?) 自転車ですか。 Are wa dare (?) jitensha desu ka.

の (No Edatı)
Doğru. No edatı Türkçe'deki -in, -nin tamlayan ekine karşılık gelir. Yani, "Kim" anlamına gelen Dare sözcüğüne eklenen no ile "Kimin" ifadesi elde edilir. O kimin bisikletidir?
を (O edatı)
Burada kullanamayacağımız bir edattır. O, -i haline karşılığıydı. Burada kullanırsak, O kimi bisiklet? gibi saçma bi cümle yapmış oluruz.
が (Ga Edatı)
Ga edatını bu cümlede kullanamayız. Normalde Dare "kim" sözcüğüyle sıkça kullanılan bir edat olan Ga, özne belirtme işlevi olan bir edattı ve aynı zamanda Türkçe'deki yalın halin karşılığıydı. Dolayısıyla yalın halde "Kim?" diye soracağımız zaman Dare ga kullanırız. Bu cümlede ise soru sözcüğünü ve bir ismi bağlayacak edat arıyoruz.
で (De Edatı)
De edatı hareket yerini belirtiyordu, burada kullanamayacağımız bir edattır.

トルコ語 (?) 日本語をはなします。 Torukogo (?) nihongo o hanashimasu.

で (De Edatı)
Hareket yeri bildiren ve Türkçede ismin -de hali anlamına gelen bu edatı yukarıdaki cümleye koyduğumuzda Türkçe'de japoncayı konuşurum gibi anlamsız bir cümle elde ederiz.
を (O edatı)
Burada kullanamayacağımız bir edattır. O, -i haline karşılığıydı.
と (To Edatı)
Doğru. Bu cümlede iki isim, Torukogo ve Nihongo bağlanıyor. İsimleri bağlayan, "ve" anlamına gelen edat To edatıdır. Türkçe ve(ile) Japonca konuşurum.
より (Yori Edatı)
Yori edatı, kara ile aynı anlamda Türkçedeki ismin den hali karşılığı olarak çıkma bildiriyordu. Burada kullanamayız.

その傘の中 (?) 選んでください。 Sono kasa no naka (?) erande kudasai. 

と (To Edatı)
İle/ve anlamına gelen To edatı burada kullanılamaz. Şu şemsiyelerin içi ile seçiniz lütfen.
に (Ni Edatı)
Pek çok işlevi olan Ni edatı burada kullanılmaz.
を (O edatı)
O edatı aslında -den anlamına gelebiliyordu. Fakat O edatını ile naka (iç) sözcüğüyle kullanamayız. Bir şeyin "içinden" demek istediğimizde, O edatının -den işlevi ile aynı anlamda olan diğer bir edatı kullanıyorduk.
から (Kara Edatı)
Doğru. Kara edatı çıkma anlamında kullanılıyor, ve Türkçe'deki -den hal eki karşılığı olabiliyordu. Aynı şekilde O edatı da kullanılabilmesine rağmen, Kara edatı daha spesifik bir anlam taşıdığı için, bir şeyin "içinden" gibi bir ifade oluşturulmak istendiğinde, kullanacağımız edat Kara olur. Şu şemsiyelerin içinden seçiniz lütfen.

昔々おじいさん (?) 住んでいました。 おじいさん (?) とてもとても親切でした。 Mukashi mukashi, ojiisan (?) sunde imashita. Ojii-san (?) totemo shinsetsu deshita.

は (Wa Edatı), が (Ga Edatı)
Wa edatı ana/odak konuyu gösteriyordu. Ga edatı ise Özne belirtiyordu. Dinleyicinin bilmediği, ilk kez duyduğu unsurlardan bahsederken Ga kullanıyorduk. Sizce bu örnekte bizim ilk kez duyduğumuz, yeni tanıdığımız unsur nedir? Bize asıl anlatılmak istenen, ve onun odak unsuru nedir? Bu bilgiler ışığında tekrar deneyin.
が (Ga Edatı), が (Ga Edatı)
Dinleyicinin bilmediği, ilk kez duyduğu unsurlardan bahsederken özneyi belirten edat Ga edatını kullanıyorduk. İlk cümlede Dede Ga tanıtılmıştır. Fakat ikinci cümlede odağımız zaten dede olduğundan Ga kullanamayız.
は (Wa Edatı), は (Wa Edatı)
Wa edatı ana konumuzu, odağımızı belirtiyordu. Fakat dinleyicinin hiç duymadığı bir şeyden bahsettiğimizde, yani bir olayı veya kişiyi tanıttığımızda Wa kullanamayız.
が (Ga Edatı), は (Wa Edatı)
Doğru. Wa dinleyicinin bildiği unsurlarda, Ga ise dinleyicinin ilk kez duyduklarında (bilgisi olmayan unsurlarda) kullanılıyordu. İlk cümlede Dede ilk kez tanıtılırken Ga kullanılıyor. İkinci cümlede Dede odak konumuz ve asıl söylenilmek istenen şey, yani odak kişimizin kibar biri olduğu vurgulanıyor. Evvel zaman içinde bir dede yaşarmış. Dede çok kibarmış.

車は雨が降ったので橋 (?) 渡れませんでした。 Kuruma wa ame ga futta node hashi (?) wataremasen deshita.

へ (E Edatı)
Türkçe -e -a yönelme halinin karşılığıydı. Burada kullanılamaz.
を (O Edatı)
Doğru. O edatının işlevlerinden birisi de geçme ifade eden yürümek, koşmak, geçmek, dönmek, sürmek vb fiiller kullanıldığında, nereyi ve ya nereden geçildiğini, yüründüğünü, dönüldüğünü vs belirtmekti. Bu cümlede ise wataru (geçmek) fiili kullanılmıştır. Araba yağmur yağdığı için köprüyü geçemedi.
に (Ni Edatı)
Ni edatının işlevlerden biri geçme fiilleriyle nereden geçildiğini bildirmek değildir.
が (Ga Edatı)
Özne bildiren ga edatı burada doğru seçenek değildir.

0 comments :

Yorum Gönder