Edatlar - Alıştırmalar 2

Edatlar ile ilgili alıştırmaları aşağıda bulabilirsiniz. Soru işareti yerine gelebilecek en iyi edata tıklayın. Yanlış cevap verdiğiniz takdirde tekrar deneyin.


Edatlar - Alıştırmalar 2

Aşağıdaki sorularda soru işareti yerine hangi edatın en uygun olduğunu seçin. Yanlış yanıt verdiğiniz takdirde diğer seçenekleri deneyin.

これ (?) 何ですか。
Kore (?) nan desu ka?

は (Wa Edatı)
Doğru. Wa edatı cümlede ana konuyu bildiriyordu. Kore wa nan desu ka? (Bu nedir)
へ (E edatı)
E edatı, Türkçe'de ismin -e haline benzer şekilde yön, yaklaşma belirtme işlevine sahipti. Burada aradığımız ise yön belirtme değildir.
が (Ni Edatı)
Ni edatını bu cümlede kullanamayız. Geniş bir işleve sahip Ni edatının temel işlevleri Türkçe -e ve -de haline karşılık geliyordu.
と (To)
Yanlış. To edatı genelde ve, ile anlamında kullanılan bir edattı.

日本で(?)トルコで(?)地震が多いです。

Nihon de (?), Toruko de (?) jishin ga ooi desu.

も (Mo Edatı)
Doğru. Bağlaç olan de, Mo edatı ile ifade ediliyordu. Japonya'da da, Türkiye'de de deprem çoktur.
に (Ni Edatı)
Ni edatının pek çok işlevi vardır, fakat bağlaç olan de anlamına gelmez.
へ (E edatı)
E edatı, Türkçe'de ismin -e haline benzer şekilde yön, yaklaşma belirtme işlevine sahipti. Burada aradığımız ise yön belirtme değildir.
で (De edatı)
Pek çok işlevi olan De edatı, genel olarak eylem yeri (Türkçe ismin de hali) bildiriyordu. Burada kullanamayız.

あゆみさん (?) 日本人です、アリさん (?) トルコ人です。

Ayumi-san (?) nihonjin desu, Ali-san (?) torukojin desu.

は (Wa), も (Mo)
Yanlış. Bu cümlede belirtilmek istenen Ayuminin japon, Alinin türk olduğudur. Eğer Ayumi Türk olsaydı bu cevap doğru olurdu ve Ali de Türk'tür diyebilirdik.
は (Wa), と (To)
Yanlış. To edatı genelde ve, ile anlamında kullanılan bir edattı.
は (Wa), は (Wa)
Doğru. Bu örnekte Ayumi ve Ali olmak üzere iki tane odağımız var ve ikisi de Wa ile belirtilir. Ayumi Japon'dur, Ali Türk'tür.
も (Mo), は (Wa)
Yanlış. İlk cümlede Mo edatı kullanamayız. Mo edatı bağlaç olan de anlamında kullanılıyordu.

それぐらい私 (?) 分かります。

Sore gurai watashi (?) wakarimasu.

から (Kara Edatı)
Yanlış. Kara edatı çıkma ve neden bildiren -dan hal eki karşılığı olarak kullanılıyordu.
など (Nado Edatı)
Yanlış. Nado Edatı genellikle Ya edatı ile "ve benzeri" anlamında kullanılıyordu.
で (De Edatı)
Yanlış. De edatı temel olarak Eylem yerini bildiriyordu.
でも (Demo Edatı)
Doğru. Demo edatı "bile" anlamına gelebiliyordu. O(şu) kadarını ben bile anlarım.

あなたは明日学校へ来る (?) 。

Anata wa ashita gakkou e kuru (?)

が (Ga Edatı)
Ga edatı özne bildiren edattır. Bu cümlede ise bir tümce sonu edatı gerekiyor.
ね (Ne Edatı)
Doğru. Ne edatı genel olarak "değil mi" anlamına gelen bir cümle sonu edatıdır. Sen yarın okula gideceksin değil mi
まで (Made Edatı)
Made edatı -e kadar anlamına geliyordu, burada kullanmamız yanlış olur.
さえ (Sae Edatı)
Sae edatı olumsuz cümle içinde "bile" anlamına gelen edattı. Burada yeri yoktur.

アリ (?) する仕事 (?) 難しいです。

Ali (?) suru shigoto (?) muzukashii desu.

の (Ga Edatı), は (No Edatı)
Ga edatı özneyi (Ali) gösterir ve doğru bir seçenektir. Fakat tamlama eki No burada yer alamaz.
は (Wa Edatı), が (Ga Edatı)
Özneyi vurgulayan edat Ga, Konuyu gösteren edat ise Wa'dır. Burada konumuz Ali'nin yaptığı iştir, Vurgulanması gereken özne ise Ali'dir.
が (Ga Edatı) は (Wa Edatı)
Doğru. Ga edatı Öznemiz Ali'yi vurgular. Wa edatı ile vurgulanan ise edattan sonraki kısım, yani işin zor olduğudur. Wa edatından önceki kısım da ana konumuz, odağımız oluyordu. Yani ana konumuz "Ali'nin Yaptığı iş"tir. Ali'nin yaptığı iş zordur.NOT: Bu örnekte, Ga yerine No da kullanabilirdik.
は (Wa Edatı), は(Wa Edatı)
Wa edatı ana konuyu gösteriyordu. Burada ana konumuz Ali değil, Ali'nin yaptığı iştir. Ali ise özneyi vurgulayan edat Ga ile gösterilmelidir.

学校が始まったらペン (?) のーと (?) イレーザー が櫃よです。

Gakkou ga hajimattara pen (?) no-to (?) ire-za ga hitsuyo desu.

でも (Demo Edatı)
Demo edatı bile, falan anlamlarına gelebiliyordu. Fakat burada isimleri bağlayan, sıralayan bir edata ihtiyacımız var.
ね (Ne Edatı)
Ne edatı bir tümce sonu edatıydı, isimleri bağlamaz.
こそ (Koso Edatı)
Yanlış. Bu edat cümlede vurgu yapmak veya genelde sanılanın aksi olan bir durumu anlatmak için kullanılır. "Diğer şeyden daha çok" ve "düşündüğünün aksine" anlamına gelir.
や (Ya Edatı)
Doğru.Birden çok varlık bir aradayken, onlardan sadece geneli temsil edenleri göstermek için bu edatı kullanıyorduk. Okula başlarken kalem, defter, silgi gereklidir.

あゆみさんは今日 (?) 明日くるでしょう。

Ayumisan wa kyou (?) ashita kuru deshou.

と (To Edatı)
To edatı isimleri bağlayan, "ve" anlamına gelen bir edattı. Burada da isimleri bağlayan bir edat kullanmamız gerekmesine rağmen, "ve" değil "veya" ifadesini kullanmamız gerekiyor.
か (Ka Edatı)
Doğru. Ka edatının işlevlerinden biri birden çok isimden sadece birinin seçilebileceğini/gerçekleşeciğini, "ya da" anlamında belirtmekti. Ayumi hanım bugün veya yarın gelir herhalde.
や (Ya Edatı)
Ya edatı birden çok varlık bir aradayken, onların genelde temsil edilenlerini göstermek için kullanılıyordu. Burada ise isimler arasında, "ya da" anlamına gelen edatı kullanmamız gerekmektedir.
など (Nado Edatı)
Nado edatı "ve saire", "ve benzeri" anlamına geliyordu. Burada kullanamayız.

かさをもって着たのに雲 (?) ありません。

Kasa o motte kita noni kumo (?) arimasen.

でも (Demo Edatı)
Demo edatı burada ihtiyacımız olan "bile" anlamına gelebilmesine rağmen, olumsuz cümlede kullanılmaz.
さえ (Sae Edatı)
Doğru. Sae edatı olumsuz cümlelerde "bile" anlamına geliyordu. Şemsiye getirdim ama, bulut bile yok.
こそ (Koso Edatı)
Koso edatı "diğerinden çok/aksine" anlamına geliyordu. Bu cümlede yeri yoktur.
しか (Shika Edatı)
Shika edatı, dake edatı gibi sadece/yalnız anlamına geliyordu. Bu cümlede kullanılamaz.

あのには子供 (?) いません。

Ano ni wa kodomo (?) imasen.

と (To Edatı)
To edatı isimleri bağlayan "ve" anlamına gelen edattı. Burada kullanılmaz
しか (Shika Edatı)
Doğru. Shika edatı dake edatı gibi sadece/yalnızca anlamına gelir. Fakat shika, dake aksine sadece olumsuz yüklemde kullanılır. Yani shika edatının -den başka anlamına geldiğini söylebiliriz. Orada çocuklardan başka kimse yok.
より (Yori Edatı)
Yori edatı, -den hal eki ve "göre" anlamına gelen ilgeçti. Burada kullanılmaz.
だけ (Dake Edatı)
Yanlış. Dake edatı sadece/yalnızca anlamına gelebilmesine rağmen olumsuz yüklemli cümlede kullanılamaz.

0 comments :

Yorum Gönder