Türkçe Hal Eklerinin Japonca Karşılıkları

Türkçe hâl eklerinin karşılıklarını kavrayabilmemiz için dilimizdeki isim hâl eklerini iyi bilmemizin faydası vardır. Türkçede ismin hâlleri; sözcükleri belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma açısından tanımlayan, sözcüğün yalın hâli ile hâl eki almış durumlarından her biridir. Türkçede ismin beş farklı hâli vardır:

 1. Yalın Hâl
 2. -i Hâli - Belirtme
 3. -e Hâli - Yönelme 
 4. -de Hâli - Bulunma 
 5. -den Hâli - Ayrılma
Japonca'daki bir ek veya edat, Türkçe'deki bir kaç hâl ekine karşılık gelebilir. Tersi durum da geçerlidir. Daha sonraki konularda, burada anlamına göre incelediğimiz Japonca edatları, kendi başlıkları altında daha ayrıntılı bir biçimde inceleyeceğiz.

Şimdi Türkçedeki hâl eklerinin Japonca karşılıklarını görelim.

1. YALIN HÂL: Ga (が)

アリいく。
Ali ga iku.
Ali gider.

アリおよいでいます。
Ali ga oyoide imasu.
Ali yüzüyor.

2. -i HÂLİ: O (を)

よんでいます。
Hon o yondeimasu.
Kitabı okuyorum.

3. -E HÂLİ: E (へ), Ni (に), O (を)

へ (e edatı) ismin -e hali işlevi

Türkçedeki -e hâlin Japoncadaki en iyi karşılığıdır.

東京いきます。
Tokyo e ikimasu.
Tokyo'ya gideceğim.

に (ni edatı) ismin -e hali işlevi

Pek çok işlevi bulunan NI (に) edatının bir fonksiyonu da Türkçe -e Hâlinin karşılığı olmasıdır.

東京いきます。
Tokyo ni ikimasu.
Tokyo'ya gideceğim.


Görüldüğü gibi üstteki E edatı için verdiğimiz örnekte E edatı yerine NI edatı koyduk ve anlamda hiç bir değişiklik olmadı. NI edatı E yerine kullanılabilir. Daha sonra Edatlar konusunda NI edatının kullanım alanının ne kadar geniş olduğunu, dolayısıyla NI edatı yerine E edatı koymamızın neden mümkün olmadığını daha iyi kavrayacağız.
Tekrar etmekte fayda var; E edatı yerine NI edatı koyulabilir. Fakat NI edatı yerine E edatı koymak bu durum (türkçe ismin -e hali) dışında mümkün değildir.

を (o edatı) ismin -e hali işlevi

見る-Miru (Bakmak),始めるHajimeru (Başlamak), 踏むFumu(Basmak) gibi yönelme eki alan fiillerle, Türkçedeki -e hali karşılığı olarak kullanılabilir.
Dilimizdeki "-e bakmak, -e başlamak, -e basmak" gibi eylemleri, Japonca'da O (を) Edatı ile ifade ederiz.
Daha önce O(を) edatının -i Hâl karşılığı olduğunu görmüştük. Fakat Japonca'daki edatları Türkçeye bire bir çevirmek her zaman mümkün değildir, dolayısıyla O (を)Edatının Türkçede birden fazla karşılığı vardır.

写真見ます。
Shashin o mimasu.
Fotoğrafa bakacağım.

授業始めます。
Jugyou o hajimemasu.
Derse başlayacağım.

踏みました。
Ashi o fumimashita.
Ayağına bastım.

4. -DE HÂLİ: Ni (に) De (で)

に (ni edatı) ismin -de hali işlevi

Hareketsizlik (Bulunma, Süreklilik) bildiren fiillerle -de hali karşılığı olarak kullanılır.

私は学校います。
Wataşi wa gakkou ni imasu.
Ben okulda bulunuyorum. (Okuldayım)

で (de edatı) ismin -de hali işlevi

NI (に)  aksine hareket bildiren fiillerle -de hali karşılığı olarak kullanılır.

私は学校歩きます。
Wataşi wa gakkou de arukimasu.
Ben okulda yürürüm.

5. -DEN HÂLİ: kara (から), o (を), ni (に), de (で)

を (o edatı) ismin -den hali işlevi

Çıkma, geçme, yer değiştirme fiilleriyle (Osoreru-korkmak, Deru-çıkmak, Wataru(geçmek) vb) -den anlamı ifade eder.

出る。
Ie o deru.
Evden çıkacağım.

渡る。
Hashi o wataru.
Köprüden geçeceğim.

バス降ります。
Basu o orimasu.
Otobüsten inerim.

恐れる。
Inu o osoreru.
Köpekten korkarım.

に (ni edatı) ismin -den hali işlevi

Kişilerden bahsederken -den anlamında kullanılabilir.

友達英語をならった。
Tomodaçi ni eigo o naratta.
Arkadaşımdan ingilizce öğrendim.

で (de edatı) ismin -den hali işlevi

Malzeme-Hammadde bildirirken -den karşılığı kullanılabilir.

この指は金できています。
Kono yubi wa kin de dekiteimasu.
Bu yüzük altından yapılmış.

ワインはブドウ作ります。
Wain wa budou de tsukurimasu.
Şarap üzümden yapılır.

から (kara edatı) ismin -den hali işlevi

Bu edatın asıl görevi -den anlamıdır.

トルコから来ました。
Toruko kara kimaşita.
Türkiye'den geldim.

八時から待っています。
6ji kara matteimasu.
6dan (beri) bekliyorum.

Önemli: O ve Kara edatlarının ikisinin de Türkçe'de çıkış/başlama noktası bildiren ismin -den halinin anlamca karşılığı olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu iki edat, çıkış noktası bildiren -den anlamı işlevinde kullanılacakları yerlerde, birbirleri yerine kullanılabilirler.
Japonca'da bu tip, birbirleri yerine kullanılabilen edatların (ni, e, de vb edatlar) her zaman birbirleriyle yer değiştirebileceklerini söyleyemeyiz. Japonca edatların birden fazla işlevi ve buna bağlı olarak farklı Türkçe karşılıkları bulunabilir.
Fakat aralarında ufak da olsa fark vardır. Bu durumu şöyle açıklayabiliriz:
Bir şeyin içinden (naka) diyeceğimiz durumlarda, "O" kullanılmaz. Bu durumu Edatlar başlığı altında edatları teker teker ele aldığımızda daha detaylı şekilde göreceksiniz.

バス
Basu o 
Otobüsten

バスから
Basu kara
Otobüsten

バスの中 から
Bası no naka o  kara
Otobüsün içinden


Bu başlık altında Türkçedeki ismin hallerinin Japonca karşılıklarını inceledik. Unutulmaması gereken şey, çoğu zaman anlam olarak birebir karşılığın söz konusu olmamasıdır.

turkcejaponca.blogspot.com

3 comments :

 1. 指 "yubi" parmak demek
  yüzük 指輪 "yubiwa" ...

  YanıtlaSil
 2. Merhaba ben bu dersleri çıktı olarak yazıcımdan almak istiyorum ama seçme imkanı vermemişsiniz sizi anlıyorum sonuçta emeğiniz var ama bende çıktı almayı gerçekten çok istiyorum eğer hala siteyle ilgileniyorsanız metin halinde atabilir misiniz?

  YanıtlaSil