Öneri -mashou (ましょう)


-Mashou ve düz hali -ou, Türkçe'deki "-lim, -lım" (yapalım, edelim) ifadelerine benzer. Önceden bahsettiğimiz gibi Japonca'da iyelik eki yoktur. Bunu göz önünde bulundurarak Japonca'daki öneri ifadesinin olası anlamlarının "yapayım, yapasın, yapa, yapalım vs" olabileceğini söylebiliriz.

Bu şeklin düz ve kibar hali bulunur. Kibar hal olan -mashou ましょう, kibar çekim ile aynı şekilde kullanılır.
Şimdi, önce düz öneri şeklini, daha sonra da kibar öneri şeklini görelim:


1.Grup Düz Öneri: -u > -ou
会う
Au
Buluşmak
会おう
Aou
Buluşalım
待つ
Matsu
Beklemek
待とう *
Matou *
Bekleyelim
飲もう
Nomu
İçmek
飲もう
Nomou
İçelim
書く
Kaku
Yazmak
書こう
Kakou
Yazalım
 泳ぐ
Oyogu
Yüzmek
泳ごう
Oyogou
Yüzelim
話す
Hanasu
Konuşmak
話そう
Hanasou

Konuşalım
2. Grup -ru > -you
食べる
Taberu
Yemek
食べよう
Tabeyou
Yiyelim
見る
Miru
Bakmak
見よう
Miyou
Bakalim
3. Grup -te çekimi
来る
Kuru
Gelmek
来よう
Koyou
Gelelim
する
Suru
Yapmak
しよう
Shiyou
Yapalim

Kibar öneri ise kibar biçimle aynı şekilde çekimlenir, yani -masu yerine gelir:


1. Grup Kibar Çekim 1. Grup Kibar Öneri
書きます
Kakimasu
Yazmak
書きましょう
Kakimashou
Yazalım
泳ぎます
Oyogimasu
Yüzmek
泳ぎましょう
Oyogimashou
Yüzelim
話します
Hanashimasu
Konuşmak
話しましょう
Hanashimashou
Konuşalım
会います
Aimasu
Buluşmak
会いましょう
Aimashou
Buluşalım
2. Grup Kibar Çekim 2. Grup Kibar Öneri
食べます
Tabemasu
Yemek
食べましょう
Tabemashou
Yiyelim
見ます
Mimasu
Bakmak
見ましょう
Mimashou
Bakalım
3. Grup Kibar Çekim 3. Grup Kibar Öneri
来ます
Kimasu
Gelmek
来ましょう
Kimashou
Gelelim
します
Shinai
Yapmak
しましょう
Shimashou
Yapalım

0 comments :

Yorum Gönder