Japonca Fiiller: Koşul Çekimi -eba/-ba (ば)

Koşul çekimi fiil sonuna -eba getirilerek yapılır. İleride Koşul Anlatımlarında daha detaylı değineceğim. Şimdilik Türkçe'deki "-se -sa" benzeri bir anlama geldiğini söylememiz yeterli.

1. Grup: -u yerine -eba
書く
Kaku
Yazmak
書けば
Kakeba
Yazarsa
泳ぐ
Oyogu
Yüzmek
泳げば
Oyogeba
Yüzerse
話す
Hanasu
Konuşmak
話せば
Hanaseba
Konuşursa
会う
Au
Buluşmak
会えば
Aeba
Buluşursa
2. Grup: -ru yerine -reba
食べる
Taberu
Yemek
食べれば
Tabereba
Yerse
見る
Miru
Bakmak
見れば
Mireba
Bakarsa
3. Grup: Düzensiz Fiiller
来る
Kuru
Gelmek
来れば
Kureba
Gelirse
する
Suru
Yapmak
すれば
Sureba
Yaparsa

Koşul Çekimi Olumsuz -Nakereba (なければ)

Koşul çekiminin olumsuzu, olumsuz kök ile yapılır. (Olumsuz kök, düz olumsuz halin sonundan -nai eki atılmış haliydi)

Olumsuz köke -Nakereba getirdiğimizde koşul olumsuz elde etmiş oluruz. 
1. Grup
書く
Kaku
Yazmak
書かない
Kakanai
Yazmamak
書かなければ
Kakanakereba
Yazmazsa
泳ぐ
Oyogu
Yüzmek
泳がない
Oyoganai
Yüzmemek
泳がなければ
Oyoganakereba
Yüzmezse
話す
Hanasu
Konuşmak
話さない
Hanasanai
Konuşmamak
話さなければ
Hanasanakereba
Konuşmazsa
会う
Au
Buluşmak
会わない
Awanai
Buluşmamak
会わなければ
Awanakereba
Buluşmazsa
2. Grup
食べる
Taberu
Yemek
食べない
Tabenai
Yememek
食べなければ
Tabenakereba
Yemezse
見る
Miru
Bakmak
見ない
Minai
Bakmamak
見なければ
Minakereba
Bakmazsa
3. Grup
来る
Kuru
Gelmek
来ない
Konai
Gelmemek
来なければ
Konakereba
Gelmezse
する
Suru
Yapmak
しない
Shinai
Yapmamak
しなければ
Shinakereba
Yapmazsa

0 comments :

Yorum Gönder