KA か Edatının İşlevleri

Önceki konularda Ka か edatının cümle sonundaki ve isimleri bağlamadaki işlevlerine değinmiştim. Şimdi, önce bunları gözden geçirelim, sonra diğer işlevlerini öğrenelim.

1. Cümle sonunda soru işlevi

Japonca'da soru işareti yoktur. Cümlenin sonunda か gördüğümüzde o cümlenin bir soru cümlesi olduğunu düşünmeliyiz. Ka か, Türkçe'deki -mi soru ekine benzer diyebiliriz.

あなたは行きます
Anata wa ikimasu ka.
Sen gidiyor musun?

これはバクラヴァです
Kore wa bakurawa desu ka.
O baklava mıdır?

この人は誰です
Kono hito wa dare desu ka.
Bu kişi kimdir?


2. İsimleri bağlama işlevi


Sürekli soru cümlelerinin sonunda gördüğümüz bu edatın işlevlerinden biri de isimleri bağlamasıdır. Bu durumda "ya da" anlamına gelir.

あなた私が行かなければなりません。
Anata ka wataşi ga ikanakereba narimasen.
Sen veya ben gitmezsek olmaz. (gitmeliyiz)

今日明日
Kyou ka Aşita
Bugün veya yarın

3. Soru sözcüklerine gelerek İsim Öbeği oluşturma


Cümle içindeki soru kelimelerinden sonra gelip onların anlamlarını "Biri" "Bir şey" "Bir zaman" "Bir yer" anlamında değiştirir. Başlıca soru kelimelerini hatırlayalım. Örneklerde か eklenmiş hallerini ve değişen anlamlarını görebilirsiniz.
  • Nani  なに (Ne)
  • Dare だれ (Kim)
  • Itsu いつ (Ne zaman)
  • Doko どこ (Nere)

見えますか。
Nanika miemasu ka.
Bir şey görünüyor mu?

来てください。
Dareka kite kudasai.
Birisi gelsin lütfen.

いつトルコへ行きたいです。
Itsuka Toruko e ikitai desu.
Bir gün (Bir zaman) Türkiye'ye gitmek isterim.

どこでお会いしましたね。
Dokoka de oaişimaşita ne.
Bir yerde karşılaşmıştık, değil mi?

4. İki olsalığın varlığı, "olup olmadığı" anlamında (KA か veya KADOUKA かどうか)

(Fiil/Ad/Sıfat + KA か) veya (Fiil/Ad/Sıfat + KADOUKA かどうか)

間違いがない教えてください。
Maçigai ga nai ka oşiete kudasai.
Yanlışlık olup olmadığını öğreniniz.

Bir de, "gitmek" anlamına gelen "iku" fiilinden sonra kullanalım:

郵便局に行くかどうか知りたいです。
Yuubinkyoku ni iku kadouka şiritai desu.
Postaneye gidip gitmediğini bilmek istiyorum.

5. İçinde soru kelimesi bulunan bir cümlede Fiil, Ad veya Sıfatlardan sonra gelebilir.

Soru kelimesi (Nani, Dare, Itsu vb) bulunan bir cümlede ad, fiil veya sıfattan sonra geldiğinde alttaki anlama benzer bir şekilde kullanılır.
~ [Kim/Ne/Nere/Ne zaman] olduğu(nu) ~

電車がいつ着く連絡して下さい。
Denşa ga itsu tsuku ka renrakuşite kudasai.
Tren(in) ne zaman varacağını bildir lütfen.
Tren ne zaman varacak bildir lütfen.

何月頃が一番寒いか教えて下さい。
Nangatsu goro ga ichiban samui ka oşiete kudasai.
Hangi ay(ın) en soğuk (olduğunu) öğren lütfen.
(Hangi ay en soğuk öğren lütfen.)

0 comments :

Yorum Gönder