Japonya ve Japonca Hakkında Genel Bilgi

Japonya Hakkında Genel Bilgi

Japonya dört ana ada ve bu adalara ilave olarak, en güneyde bulunan Okinawa takım adalarından oluşan bir adalar ülkesidir. Kuzeyden güneye sırayla Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu ve Okinawa adaları yer alır.

Japonlar ülkelerini "Nippon" veya "Nihon" olarak, dillerini ise "Nihongo" olarak adlandırırlar. Japonca, 1985'te yapılan araştırmalara göre, yaklaşık 123 milyon kişi ile Dünya'da en çok konuşulan 9. dildir. Nihon sözcüğü Kanji karakterlerle 日本 şeklinde yazılır. İlk kanji 日, güneş, ikinci kanji 本 ise, köken anlamına gelir. Japonya "Doğan Güneşin Ülkesi" olarak da bilinmektedir.

Japonya, Pasifik Okyanusunda (Büyük Okyanus) yer alır. Çin, Kore ve Rusya'nın doğusundadır. İstanbul'dan kalkan, Japonya'da en çok kullanılan havalimanı olan Narita'ya yapılan aktarmasız bir yolculuk yaklaşık 12 saat sürmektedir.


Japonya'nın yüzölçümü 377,944 kmile Türkiye'nin hemen hemen yarısı kadar olmasına rağmen nüfusu 2012 ölçümlerine göre yaklaşık olarak 126 milyon kişiden oluşur. Ülkenin yaklaşık olarak 4'te biri 65 yaş ve üstü kişilerden oluşur. Bu sebeple Japonya'da nüfusun 2014 itibariyle %0.7 azalması beklenmektedir. (Kaynak)

Japonya'da yaklaşık 2.5 milyon yabancı yaşamaktadır. Bu rakam son beş yıl içinde %14.9 artış göstermiştir. Yabancı nüfusun en büyük kaynağı 0.67 milyon ile Çin, 0.53 ile Kuzey ve Güney Kore olarak görünmektedir.

Japonlar günümüzde temel olarak Hiragana, Katakana ve Kanji olmak üzere üç farklı yazı sistemi ve bunlar dışında Romaji olarak adlandırdıkları Latin Alfabesini kullanmaktadırlar. Bunlardan, Hiragana ve Katakana hece bazlı yazı karakterleri iken, Kanji yazı sistemi Çin kökenli olup, binlerce karakterden oluşmaktadır. Her bir Kanji karakterinin en az birer anlamı bulunur.

Şimdi Japonca ve Türkçe'nin bazı belli başlı benzerlik ve farklılıklarını tanımlayalım:

Japonca ve Türkçe'nin benzer özellikleri:

 • Japonca Türkçe gibi bağlantılı bir dildir.
 • Benzer sözdizimine sahiptir. 
 • Cümlenin öğeleri "Özne, Nesne, Yüklem" biçimindedir. Fakat öğeler yer değiştirebilir, yani devrik cümleler de kurulabilir.
 • Cümlenin en önemli öğesi yüklemdir. Fiiller tek başlarına bir cümle oluşturabilirler. 
 • Öznesiz cümle kurulabilir. 
 • İki dilde de tamlama yapılmak istendiğinde tamlayan, tamlanandan önce gelir.
 • Benzer sesli sözcükler bulunur. (Tepe, Şaşı, Yaban, Yabancı vs.)
 • Japoncada fiiller için kibar çekim ve zamirler bulunur. Bu özellik Türkçe ile tamamen aynıdır diyemesek de, Türkçede "Sen" yerine "Siz" kullanmaya ve fiile çoğul eki koyarak saygılı ifade oluşturmaya benzer diyebiliriz.

Japonca ve Türkçe'nin farklılıkları:

 • Japonca'da sözcüklere eklenen kişi ekleri (iyelik ekleri) bulunmamaktadır.
 • Japonca'da geniş zaman ve gelecek zaman aynı çekim ekleriyle ile ifade edilir.
 • Japonca'da dolaylı edilgen yapısı bulunur.
 • Japonca'da farklı varlıklar için özel sayım sözcükleri mevcuttur.
 • Hiragana, Katakana ve Kanji olmak üzere üç yazı sistemi vardır.

0 comments :

Yorum Gönder