Japonca Fiiller: Fiillere Giriş

Japonca'da cümlenin en önemli öğesi Türkçe'de olduğu gibi fiillerdir. Türkçe'ye benzer şekilde genelde cümle sonuna gelirler. Yine Türkçe'de olduğu gibi fiiller tek başına da olsa bir cümle oluşturabilirler.

行く。
Iku.
Gideceğim.

"Iku (行く)", "Gitmek" anlamına gelir. Gördüğünüz üzere Japonca'da şahıs eki/iyelik eki (Gideceğim) yoktur. Aynı zamanda Japonca'da geniş ve gelecek zaman ayrımı yoktur. Yani yukarıdaki cümlenin olası anlamları şunlardır:

行く。
Iku.
Gideceğim/Gideceksin/Gidecek/Gideceğiz/Gideceksiniz/Gidecekler
Giderim/Gidersin/Gider/Gideriz/Gidersiniz/Giderler

Genelde özne bulunmayan, bu tipte bir cümlede kastedilen genelde 1. tekil şahıstır. (Gideceğim/Giderim)
Bu biçimde oluşturulan fiiller geniş ve gelecek zamanı kapsadığından, buna "geçmemiş zaman" adını vereceğiz.

Bahsedilmek istenen tam olarak kişiyi anlayabilmemiz için bir özne verilmesi gerekmektedir.

私は行く
Watashi wa iku.
Ben gideceğim./giderim.

あなた行く
Anata wa iku.
Sen gideceksin/gidersin.

彼は行く
Kare wa iku.
O(adam) gidecek./gider.

Yukarıda örneğini verdiğimiz fiil "iku (行く)"  fiili düz biçimde olan bir fiildir. Yani düz biçim az önce belirttiğim gibi geniş ve gelecek zamanı kapsar. Fakat aynı zamanda sözlük (gitmek) haline de karşılık geldiğinden bir çok yerde "sözlük biçimi" olarak adlandırılır.

Gösterdiğim fiil şekline düz biçim denilmesinin nedeni Japonca'da kibar ifadenin varlığıdır. Bu durum Türkçe'de sizden yaşça veya statü olarak yüksek olan kişilerle konuştuğunuz durumda fiilin çoğul çekimini kullanmaya benzer. Japonca'da bir fiilin kibar ifadesini fiile "-masu (ます)" ekleyerek ifade ederiz.

Düz, kibar ifade ve diğer fiil çekimleri sonraki konularda detaylı biçimde ele alacağımızdan, çekimlerin yazılışlarına şimdilik takılmamanızı öneririm. 

Şimdi fiilin düz ve kibar çekimlerini karşılaştıralım:

Arkadaşımızla konuşuyorken aşağıdaki ifadeyi kullanabiliriz:

あなたは行く
Anata wa iku.
Sen gideceksin.

Patronumuzla konuşurken ise düz(sözlük) biçimini kullanmak uygun olmaz, o yüzden iku fiiline "masu" ekleyerek kibar çekim yaparız. Iku fiilinin kibar hali Ikimasu'tır.

あなたは行きます
Anata wa ikimasu.
Sen(siz) gideceksiniz.

Sıradaki konumuzda düz çekim fiillerle fiil çekimlerine giriş yapacağız.

turkcejaponca.blogspot.com

0 comments :

Yorum Gönder