Japonca'da Ayırıcı Edatlar 2

MO (も) Edatı


1. De bağlacı işlevi

Mo edatının asıl işlevi, dahi anlamına gelen de bağlacı anlamında kullanımıdır.

あゆみは日本人です。たろ日本人です。
Ayumi wa nihonjin desu. Taro mo Nihonjin desu.
Ayumi Japondur. Taro da japondur.

2. Soru sözcüklerinden sonra "Her şey/Hiçbir şey" anlamı


Mo edatı soru sözcüklerinden sonra gelerek onların anlamlarını:
Her kimse/yer/zaman
Hiçbir şey/kimse/yer
olarak değiştirebilir.

Soru sözcüklerine bir bakalım:
Nani: Ne
Dare: Kim
Doko: Nere
Itsu: Ne zaman

Nanimo, Hiçbir şey anlamına gelir.
Itsumo ise Her zaman anlamına gelmektedir.
Dare ve Doko sözcüklerine eklenen mo ekinin oluşturduğu anlam ise cümlenin olumlu veya olumsuz olmasına göre değişir.

Nanimo: Hiçbir şey
Daremo: Hiç kimse (olumsuz cümle), Herkes (olumlu cümle)
Dokomo: Hiçbir yer (olumsuz cümle), Her yer (olumlu cümle)
Itsumo: Her zaman

食べたくありません。
Nani mo tabetaku arimasen.
Hiçbir şey yemek istemiyorum.

が来ました。
Dare mo ga kimaşita.
Herkes geldi.

来ませんでした。
Dare mo kimasen deshita.
Kimse gelmedi.

3. Dochira mo, Docchi mo


Doçira temel olarak "Hangi taraf, Ne taraf", Doççi ise "Hangisi" anlamına gelir.
Doçira mo ve Doççi mo ise "Her ikisini de" anlamına gelir.

どちら食べたいです。
Doçira mo tabetai desu.
İkisini de yemek istiyorum.

4. Miktar sözcüğünden sonra anlam güçlendirir.


アリは一日にタバコを三箱も吸います。
Ali wa içi-niçi ni tabako o san-hako mo suimasu.
Ali bir günde sigarayı 3 paket (gibi çok fazla miktarda) içiyor.

Hal Edatlarıyla kullanımı ve örnekler:

あなたお茶をあげましょうか。
Anata ni mo oça o agemaşou ka.
Size de çay vereyim mi?

日本でもトルコでも、地震が多いです。
Nihon de mo Toruko de mo, jişin ga ooi desu.
Japonya'da da, Türkiye'de de deprem çok olur.

Son örnekte Türkçede ismin -de hali ve de bağlacı birlikte kullanılmış. Öğrendiğiniz üzere Türkçe ismin -de halinin Japonca karşılığı, De edatı (で) ile yazılabiliyorken, Türkçe de bağlacı karşılığı ise Mo Edatı (も) olur.

Yabancı dil öğrenmekte etkili olan en önemli unsurlardan biri önce kendi ana dilinizi iyi bilmektir. Size tavsiyem, Japonca olsun olmasın, hangi dili öğrenmeye niyetiniz varsa, mutlaka Türkçe'deki temel dilbilgisi kurallarını, (özellikle edatları, zamirleri, sıfatları, tamlamaları vb..) bir gözden geçirin.

Yukarıdaki son cümle de hem bahsettiğim bu konuda hem de iki japonca edatı anlamca ayırt edebilip, Türkçedeki karşılıklarını kavramak konusunda çok iyi bir örnek.

Tekrar belirtmekte fayda var: Japonca De で Edatı Türkçe'de ismin -de haline karşılık gelirken, Japonca Mo も Edatı, Türkçe de bağlacına karşılık gelir.

Demo (でも) Edatı


1. Bile


この仕事は子供でもできます。
Kono şigoto wa kodomo demo dekimasu.
Bu işi çocuk bile yapar.

あゆみでも えいご が 話せます
Ayumi demo eigo ga hanasemasu.
Ayumi bile ingilizce konuşabilir.

Bu anlamın aynısını fiiller için "te mo" (ても) ile elde ederiz. Daha sonra Koşul Anlatımları konusunda öğreneceğimiz "te mo", "-se bile" anlamına gelir.

2. Her/Herhangi/Ne olsa/(anything) (Soru sözcüklerinden sonra gelince)


Nani demo: Herhangi bir şey, ne olsa
Dare demo: Harhangi biri, kim olsa
Doko demo: Herhangi bir yer, neresi olsa
Itsu demo: Herhangi bir zaman, ne zaman olsa
şeklinde kullanılır.


私は何でも食べます。
Wataşi wa nan demo tabemasu.
Ben ne olsa yerim. (her şeyi, herhangi bir şeyi)

この講演会には誰でも入れます。
Kono koeun-kai ni wa dare demo hairemasu.
Bu konferansa herhangi biri (kim olsa) katılabilir.

3.Falan


買い物に行きたいです。
Kaimono ni ikitai desu.
Alışverişe gitmek istiyorum.

Yukarıdaki örneği bir de demo edatıyla yazalım:

買い物にでも行きたいです。
Kaimono ni demo ikitai desu.
Alışverişe falan gitmek istiyorum.

コーヒーを飲みませんか。
Ko-hi- o nomimasen ka.
Kahve içmez misiniz?

コーヒーでも飲みませんか。
Ko-hi- demo nomimasen ka.
Kahve falan içmez misiniz?

Diğer Hal Edatlarıyla örnek kullanışları:

車ででも行きます。
Kuruma de demo ikimasu.
Araba ile (falan da) gidebiliriz.

0 comments :

Yorum Gönder