Japonya, Japon Dili ve Kültürü Hakkında Genel Bilgi

Japonya'nın demografik ve coğrafi özelliklerine genel bakış, İlginç Japon adetleri, festivaller ve eğlenceler.

Öğrenmeye Başlayın!

Japonca zor mu, kolay mı? Sitedeki giriş derslerini gözden geçirin ve kendiniz karar verin. Ana derslerin listesi için tıklayın.

Türkçe Hâl Eklerinin Japonca Karşılıkları

Türkçe hâl eklerinin Japonca karşılıklarını bir gözden geçirin. Japonca ve Türkçe'nin birbirine ne kadar benzediğini, Japonca öğrenmenin aslında o kadar zor olmadığını göreceksiniz.

Japonya'ya Seyahat ve Vize Rehberi

Bir Türk Vatandaşı olarak Japonya'ya gitmek. Girişte karşılaşılabilecek sorunlar. Vize muafiyeti programı. Hangi vizeye ihtiyacınız var? Hangi vizeler için neler gerekiyor? Öğrenmek için tıkla!

Sorularınız ve Paylaşmak İstedikleriniz

Mesaj tahtasında sorularınızı, aklınıza takılan konuları, Japonya ve Japonca hakkında her türlü mesajınızı paylaşabilirsiniz.

Yeterlilik Çekimi -eru


Yeterlilik Kipi Düz Biçim -eru/-rareru

Yeterlilik kipi Türkçe'deki -ebilmek ekine benzer. 1. grup için -eru, 2. grup için -rareru eklenerek elde edilir.


1. Grup Yeterlilik -u > -eru
書く
Kaku
Yazmak
書ける
Kakeru
Yazabilmek
行く
iku
gitmek
行ける
Ikeru
Gidebilmek
話す
Hanasu
Konuşmak
話せる
Hanaseru
Konusabilmek
会う
Au
Buluşmak
会える
Aeru
Bulusabilmek
2. Grup Yeterlilik -ru > -rareru
食べる
Taberu
Yemek
食べられる
Taberareru
Yiyebilmek
見る
Miru
Bakmak
見られる
Mirareru
Bakabilmek
3. Grup Yeterlilik
来る
Kuru
Gelmek
来れる
Koreru
Gelebilmek
する
Suru
Yapmak
出来る
Dekiru
Yapabilmek

Yeterlilik Kipi Kibar Biçim -(e)masu/-raremasu

Kibar yeterlilik, düz yeterlilik fiilinin sonundaki -ru atıldıktan sonra -masu eklenmesiyle oluşturulur.


1. Grup Düz 1. Grup Kibar 1. Grup Yeterlilik Düz 1: Grup Yeterlilik Kibar "-emasu"
書く
Kaku
Yazmak
書きます
Kakimasu
Yazmak
書ける
Kakeru
Yazabilmek
書けます
Kakemasu
Yazabilmek
行く
Iku
Gelmek
行きます
Ikimasu
Gelmek
行ける
Ikeru
Gelebilmek
行けます
Ikemasu
Gelebilmek
話す
Hanasu
Konuşmak
話します
Hanaşimasu
Konuşmak
話せる
Hanaseru
Konusabilmek
話せます
Hanasemasu
Konusabilmek
会う
Au
Buluşmak
会います
Aimasu
Buluşmak
会える
Aeru
Bulusabilmek
会えます
Aemasu
Buluşabilmek
2. Grup: Kibar 2. Grup Kibar 2. Grup Yeterlilik Düz 2. Grup: Yeterlilik Kibar "-raremasu"
食べる
Taberu
Yemek
食べます
Tabemasu
Yemek
食べられる
Taberareru
Yiyebilmek
食べられます
Taberaremasu
Yiyebilmek
見る
Miru
Bakmak
見ます
Mimasu
Bakmak
見られる
Mirareru
Bakabilmek
見られます
Mireraremasu
Bakabilmek
3. Grup: Düz 3. Grup Kibar 3. Grup Yeterlilik Düz 3. Grup Yeterlilik Kibar
来る
Kuru
Gelmek
来ます
Kimasu
Gelmek
来られる
Korareru
Gelebilmek
来られます
Koraremasu
Gelebilmek
する
Suru
Yapmak
します
Shimasu
Yapmak
出来る
Dekiru
Yapabilmek
出来ます
Dekimasu
Yapabilmek

Dikkat:

2. grup fiillerin yeterlilik çekimi, sonraki konularda göreceğimiz edilgen fiil çekimi ile aynıdır.(-rareru)
Zamanı geldiğinde bu konuya değineceğim.

Yeterlilik Kipinin Olumsuz ve Geçmiş Çekimleri

Olumsuz ve Geçmiş Zamandaki fiillerin düz ve kibar hallerini önceki konularda öğrenmiştik. Burada öğrendiğimiz çekimleri yeterlilik çekimiyle birlikte kullanmayı öğreneceğiz:
(Yeterlilik Çekimleri)Yeterlilik DüzYeterlilik Kibar
Olumlu/Geçmemiş
(Yazabilmek)
書ける
Kakeru
書けます
Kakemasu
Olumlu/Geçmiş
(Yazabildi)
書けた
Kaketa
書けました
Kakemashita
Olumsuz/Geçmemiş
(Yazamamak)
書けない
Kakenai
書けません
Kakemasen
Olumsuz/Geçmiş
(Yazamadı)
書けなかった
Kakenakatta
書けませんでした
Kakemasen deshita
Olumlu/Geçmemiş
(Bakabilmek)
見られる
Mirareru
見られます
Miraremasu
Olumlu/Geçmiş
(Bakabildi)
見られた
Mirareta
見られました
Miraremashita
Olumsuz/Geçmemiş
(Bakamamak)
見られない
Mirarenai
見られません
Miraremasen
Olumsuz/Geçmiş
(Bakamadı)
見られなかった
Mirarenakatta
見られませんでした
Miraremasen deshita
Olumlu/Geçmemiş
(Yapabilmek)
出来る
Dekiru
出来ます
Dekimasu
Olumlu/Geçmiş
(Yapabildi)
出来た
Dekita
出来ました
Dekimashita
Olumsuz/Geçmemiş
(Yapamamak)
出来ない
Dekinai
出来ません
Dekimasen
Olumsuz/Geçmiş
(Yapamadı)
出来なかった
Dekinakatta
出来ませんでした
Dakimasen deshita


Öneri -mashou (ましょう)


-Mashou ve düz hali -ou, Türkçe'deki "-lim, -lım" (yapalım, edelim) ifadelerine benzer. Önceden bahsettiğimiz gibi Japonca'da iyelik eki yoktur. Bunu göz önünde bulundurarak Japonca'daki öneri ifadesinin olası anlamlarının "yapayım, yapasın, yapa, yapalım vs" olabileceğini söylebiliriz.

Bu şeklin düz ve kibar hali bulunur. Kibar hal olan -mashou ましょう, kibar çekim ile aynı şekilde kullanılır.
Şimdi, önce düz öneri şeklini, daha sonra da kibar öneri şeklini görelim:


1.Grup Düz Öneri: -u > -ou
会う
Au
Buluşmak
会おう
Aou
Buluşalım
待つ
Matsu
Beklemek
待とう *
Matou *
Bekleyelim
飲もう
Nomu
İçmek
飲もう
Nomou
İçelim
書く
Kaku
Yazmak
書こう
Kakou
Yazalım
 泳ぐ
Oyogu
Yüzmek
泳ごう
Oyogou
Yüzelim
話す
Hanasu
Konuşmak
話そう
Hanasou

Konuşalım
2. Grup -ru > -you
食べる
Taberu
Yemek
食べよう
Tabeyou
Yiyelim
見る
Miru
Bakmak
見よう
Miyou
Bakalim
3. Grup -te çekimi
来る
Kuru
Gelmek
来よう
Koyou
Gelelim
する
Suru
Yapmak
しよう
Shiyou
Yapalim

Kibar öneri ise kibar biçimle aynı şekilde çekimlenir, yani -masu yerine gelir:


1. Grup Kibar Çekim 1. Grup Kibar Öneri
書きます
Kakimasu
Yazmak
書きましょう
Kakimashou
Yazalım
泳ぎます
Oyogimasu
Yüzmek
泳ぎましょう
Oyogimashou
Yüzelim
話します
Hanashimasu
Konuşmak
話しましょう
Hanashimashou
Konuşalım
会います
Aimasu
Buluşmak
会いましょう
Aimashou
Buluşalım
2. Grup Kibar Çekim 2. Grup Kibar Öneri
食べます
Tabemasu
Yemek
食べましょう
Tabemashou
Yiyelim
見ます
Mimasu
Bakmak
見ましょう
Mimashou
Bakalım
3. Grup Kibar Çekim 3. Grup Kibar Öneri
来ます
Kimasu
Gelmek
来ましょう
Kimashou
Gelelim
します
Shinai
Yapmak
しましょう
Shimashou
Yapalım

-Te (-て) Çekimi

Fiilin -Te  (-て) Çekimi bir çok anlamda ve şekilde kullanıldığından henüz çekimini bilmeden anlamlarına anlatmamın kafanızı karıştıracağını düşünüyorum. Bu sebeple şimdilik çekimlerine bir göz atın, yeri geldiğinde anlamlarına zaten değineceğim.

-Te  (-て) Çekim, düz geçmiş zaman -Ta (た) ile benzer bir şekilde çekimlenir. sadece -ta yerine -te gelir. Fiillerin son seslerine göre çekimleri şöyledir:

Sözlük Halinin Sonu -te Çekimi
-u -tte
-tsu
-ru (1.grup)
-mu -nde
-bu
-nu
-ku -ite
-gu -ide
-su -shite
-ru (2.grup) -te
来る kuru 来て kite
する suru して shite

1. Grup -te çekimi
会う Au 会って Atte
待つ Matsu 待って Matte
飲む Nomu 飲んで Nonde
書く Kaku 書いて Kaite
行く Iku 行って Itte
話す Hanasu 話して Hanaşite
2. Grup -te çekimi
食べる Taberu 食べて Tabete
3. Grup -te çekimi
来る Kuru 来て Kite
する Suru した Shite

Fiillerin -Te Çekimi olumsuzu -naide -ないで

Te çekimli bir fiilin olumsuzu, olumsuz düz haline (-nai hali) de eklenmesiyle oluşur. Buna bir örnek verelim, ileride -Te çekim ulaç konusunda daha ayrıntılı biçimde ele alacağız. (bkz: Ulaçlar)

Au fiilinin te olumsuz hali aşağıdaki gibiydi. 

会わない
Awanai

-Te çekim olumsuzu da aşağıdaki gibidir:

会わないで
Awanaide

Japonca Fiiller: Emir Çekimi ve Emir-Yasak İfadeleri

Emir çekimi kaba bir ifade olmakla birlikte emir anlamına gelen benzer çekimler bulunmaktadır. Kibar olanlar emirden ziyade rica veya talep anlamına daha yakındır. Önce Japonca'daki emir çekimini görelim, daha sonra diğerlerine değineceğiz.

Emir Çekimi

1. Grup -u > -e
書く
Kaku
Yazmak
書け
Kake
Yaz
行く
Iku

Gitmek
行け
Ike
Yüz
話す
Hanasu
Konuşmak
話せ
Hanase
Konuş
会う
Au
Buluşmak
会え
Ae
Buluş
2. Grup
食べる
Taberu
Yemek
食べろ
Tabero
Ye
見る
Miru
Bakmak
見ろ
Miro
Bak
3. Grup
来る
Kuru
Gelmek
来い
Koi
Gel
する
Suru
Yapmak
しろ
Shiro
Yap

Emir Anlamına Benzeyen Diğer İfadeler

Gereklilik/Kibar Zorlayıcı Emir -nasai (なさい)

Türkçedeki "-meli, -malı" gereklilik kipine benzer, ifade edilmek istenen bir eylemi gerçekleştirme zorunluğudur. Yukarıda bahsettiğimiz emir çekiminden daha kibar bir ifadedir.

Bu fiil şekli kibar kökü temel alır. Kibar kök, kibar çekimli fiilden -masu attığımızda elde ettiğimiz köktü. Bu köke -nasai eklersek Kibar Zorlayıcı Emir yapmış oluruz.1. Grup
書きます
Kakimasu
Yazmak
書きなさい
Kakinasai
Yazmalı()
行きます
Ikimasu

Gitmek
行きなさい
Ikinasai
Gitmeli()
2. Grup -ru > -ro
食べます
Taberu
Yemek
食べなさい
Tabenasai
Yemeli()
見る
Miru
Bakmak
見なさい
Minasai
Bakmalı()
3. Grup
来ます
Kuru
Gelmek
来なさい
Kinasai
Gelmeli()
します
Suru
Yapmak
しなさい
Shinasai
Yapmalı

Rica, Talep (istek) Kalıbı: "-te kudasai" (-てください)

Bu kalıp fiilin -te çekiminden sonra kudasai getirilerek yapılır. Kudasai bu durumda  "Lütfen" anlamına gelir.

書いてください。
Kaite kudasai.
Yazın lütfen.

食べてください
Tabete kudasai.
Yiyin lütfen.

来てください。
Kite kudasai.
Gelin lütfen.

Emir kipinin olumsuzu (Yasak kipi) -na (な)

Emir çekiminin olumsuzu olarak kullanılır. Emir "Yap" ise, Yasak "Yapma" olur. Türkçe'de bu anlamı "-me -ma", Japonca'da ise aklınızda kalacağını düşündüğüm benzer bir ses olan "-na" ile elde ediyoruz.

Bir fiili yasak kipine çevirmek için sözlük biçimine -na な ekleriz. 

書く。 書くな。
Kaku.     Kakuna.
Yazmak   Yazma.

する。 するな。
Suru.        Suruna.
Yapmak   Yapma.

Burada dikkat edilmesi gereken -na な ekini sözlük çekiminden sonra, hiçbir şeyin yerini değiştirmeden koymamızdır.

Diğer bir husus ise -na な ekini kibar köke eklersek, emir kipine benzer, olumlu bir emir ifadesi elde ederiz.

する。 するな。 しな。
Suru.         Suruna.    Shina.
Yapmak.   Yapma.    Yap.

Kibar-zorlayıcı Emir olumsuzu

Bu şeklin tam olarak olumsuzu yoktur. Yakın bir anlam olarak ileride öğreneceğimiz "-te wa ikemasen" (-ては行けません) kalıbını örnek gösterebiliriz. Şimdilik bunun üzerinde durmamıza gerek yok. Fakat bilmek isteyenler için yazayım. "_mak yasaktır" anlamına gelir.

食べてはいけません。
Tabete wa ikemasen.
Yemek yasaktır.

Rica(İstek/Talep) Olumsuzu -naide kudasai(- ないで ください)

Bu fiil şeklini olumsuza hale getirmek için fiilin Te çekiminin olumsuzundan sonra kudasai (lütfen) getirilir.
Te çekimin olumsuzu -naide (ないで)'dir. 

食べないでください。
Tabenaide kudasai.


Japonca Fiiller: Koşul Çekimi -eba/-ba (ば)

Koşul çekimi fiil sonuna -eba getirilerek yapılır. İleride Koşul Anlatımlarında daha detaylı değineceğim. Şimdilik Türkçe'deki "-se -sa" benzeri bir anlama geldiğini söylememiz yeterli.

1. Grup: -u yerine -eba
書く
Kaku
Yazmak
書けば
Kakeba
Yazarsa
泳ぐ
Oyogu
Yüzmek
泳げば
Oyogeba
Yüzerse
話す
Hanasu
Konuşmak
話せば
Hanaseba
Konuşursa
会う
Au
Buluşmak
会えば
Aeba
Buluşursa
2. Grup: -ru yerine -reba
食べる
Taberu
Yemek
食べれば
Tabereba
Yerse
見る
Miru
Bakmak
見れば
Mireba
Bakarsa
3. Grup: Düzensiz Fiiller
来る
Kuru
Gelmek
来れば
Kureba
Gelirse
する
Suru
Yapmak
すれば
Sureba
Yaparsa

Koşul Çekimi Olumsuz -Nakereba (なければ)

Koşul çekiminin olumsuzu, olumsuz kök ile yapılır. (Olumsuz kök, düz olumsuz halin sonundan -nai eki atılmış haliydi)

Olumsuz köke -Nakereba getirdiğimizde koşul olumsuz elde etmiş oluruz. 
1. Grup
書く
Kaku
Yazmak
書かない
Kakanai
Yazmamak
書かなければ
Kakanakereba
Yazmazsa
泳ぐ
Oyogu
Yüzmek
泳がない
Oyoganai
Yüzmemek
泳がなければ
Oyoganakereba
Yüzmezse
話す
Hanasu
Konuşmak
話さない
Hanasanai
Konuşmamak
話さなければ
Hanasanakereba
Konuşmazsa
会う
Au
Buluşmak
会わない
Awanai
Buluşmamak
会わなければ
Awanakereba
Buluşmazsa
2. Grup
食べる
Taberu
Yemek
食べない
Tabenai
Yememek
食べなければ
Tabenakereba
Yemezse
見る
Miru
Bakmak
見ない
Minai
Bakmamak
見なければ
Minakereba
Bakmazsa
3. Grup
来る
Kuru
Gelmek
来ない
Konai
Gelmemek
来なければ
Konakereba
Gelmezse
する
Suru
Yapmak
しない
Shinai
Yapmamak
しなければ
Shinakereba
Yapmazsa

Japonca Fiiller: Kibar Çekim -Masu (ます)

Düz çekim resmi olmayan ortamlarda kullanılıyordu, Kibar çekim ise düz çekimin anlamca aynısı olmasına rağmen resmi ortamlarda kullanılır ve fiile nezaket ve saygı anlamı katar.

Kibar Çekim -Masu (ます)

Fiilin kibar çekimi fiilin sonuna ます - masu getirilerek yapılır.
 • 1. Grup Fiillerin sonundaki -u yerine -imasu,
 • 2. Grup Fiillerin sonundaki -ru yerine -masu getirilir.

Kibar Çekim Geçmiş -Mashita (ました)

 • 1. Grup Fiillerin sonundaki -u yerine -imaşita,
 • 2. Grup Fiillerin sonundaki -ru yerine -maşita getirilir.
Görüldüğü gibi sadece masu > maşita olarak değişiyor. Olumsuzu ve olumsuz geçmişinde de bu durumun aynı olduğunu göreceksiniz.

Kibar Çekim Olumsuz -Masen (ません)

 • 1. Grup Fiillerin sonundaki -u yerine -imasen,
 • 2. Grup Fiillerin sonundaki -ru yerine -masen getirilir.

Kibar Çekim Olumsuz Geçmiş -Masen Deshita

 • 1. Grup Fiillerin sonundaki -u yerine -imasen deşita,
 • 2. Grup Fiillerin sonundaki -ru yerine -masen deşita getirilir.
Fiilin Masu eklerinden önce gelen kısmına Kibar kök diyeceğiz.
(Kakimasu 書きます, Tabemasu   食べます gibi)
Şimdilik pek önemli gibi görünmese de ileride bazı fiil şekilleri bu kökü temel alacağından aklınızın bir köşesinde durmasında fayda var.

Şimdi kibar çekimleri fiil gruplarına göre inceleyelim:


1. Grup: -u yerine -imasu Olumsuz -masen Geçmiş -mashita Olumsuz Geçmiş -masen deşita
書く
Kaku
Yazmak
書きます
Kakimasu
Yazmak
書きません
Kakimasen
Yazmamak
書きました
Kakimashita
Yazdı
書きません でした
Kakimasen deshita
Yazmadı
泳ぐ
Oyogu
Yüzmek
泳ぎます
Oyogimasu
Yüzmek
泳ぎません
Oyogimasen
Yüzmemek
泳ぎました
Oyogimashita
Yüzdü
泳ぎません でした
Oyogimasen deshita
Yüzmedi
話す
Hanasu
Konuşmak
話します *
Hanashimasu *
Konuşmak
話しません
Hanashimasen
Konusmamak
話しました
Hanaşimashita
Konustu
話しません でした
Hanashimasen deshita
Konusmadı
会う
Au
Buluşmak
会います
Aimasu
Buluşmak
会いません
Aimasen
Buluşmamak
会いました
Aimashita
Buluştu
会いません でした
Aimasen deshita
Buluşmadı
2. Grup: -ru yerine -masu Olumsuz -masen Geçmiş mashita Olumsuz Geçmiş -masen deşita
食べる
Taberu
Yemek
食べます
Tabemasu
Yemek
食べません
Tabemasen
Yememek
食べました
Tabemashita
Yedi
食べません でした
Tabemasen deshita
Yemedi
見る
Miru
Bakmak
見ます
Mimasu
Bakmak
見ません
Mimasen
Bakmamak
見ました
Mimaşita
Baktı
見ません でした
Mimasen deshita
Bakmadı
3. Grup: Düzensiz Fiiller Olumsuz -masen Geçmiş mashiita Olumsuz Geçmiş -masen deşita
来る
Kuru
Gelmek
来ます
Kimasu
Gelmek
来ません
Kimasen
Gelmemek
来ました
Kimashiita
Geldi
来ません でした
Kimasen deshita
Gelmedi
する
Suru
Yapmak
します
Shimasu
Yapmak
しません
Shimasen
Yapmamak
しました
Shimashita
Yaptı
しません でした
Shimasen deshita
Yapmamak

Size tavsiyem, kendinizi kibar çekim kullanmaya alıştırmanızdır. Samimi olduğunuz birine aşırı saygılı hitap etmek, saygı göstermeniz gereken birine (patron vb.) karşı gayriresmi ifade kullanmaktan daha kabul edilebilir bir davranıştır.

Japonca Fiiller: Düz Olumsuz ve Düz Geçmiş

Düz Olumsuz -nai (ない)


Düz biçimin olumsuzu -nai  ない ekiyle yapılır. Düz biçimin olası anlamları şu şekildeydi:

書く
Kaku.
Yazacağım/Yazacaksın/Yazacak/Yazacağız/Yazacaklar/Yazacaksınız
Yazarım/Yazarsın/Yazar/Yazarız/Yazarsınız/Yazarlar

Düz olumsuzun da olası anlamları şu şekildedir:

書かない
Kakanai
Yazmayacağım/Yazmayacaksın/Yazmayacak/Yazmayacağız/Yazmayacaksınız/Yazmayacaklar
Yazmam/Yazmazsın/Yazmaz/Yazmayız/Yazmazsınız/Yazmazlar


1. Grup: Fiilin sonundaki -u yerine -anai
書く
Kaku
Yazmak
書かない
Kakanai
Yazmamak
泳ぐ
Oyogu
Yüzmek
泳がない
Oyoganai
Yüzmemek
話す
Hanasu
Konuşmak
話さない
Hanasanai
Konuşmamak
会う
Au
Buluşmak
会わない
Awanai *
Buluşmamak
2. Grup: Fiilin sonundaki -ru yerine -nai
食べる
Taberu
Yemek
食べない
Tabenai
Yememek
見る
Miru
Bakmak
見ない
Minai
Bakmamak
3. Grup: Düzensiz Fiiller
来る
Kuru
Gelmek
来ない
Konai
Gelmemek
する
Suru
Yapmak
しない
Shinai
Yapmamak
* = au fiilini awanai yaparken kaynaştırma sesi w kullanılmış. Bunun gibi 2 sesli ile biten sözcüklerde W kaynaştırma sesi olarak kullanılır.

Düz olumsuzda "nai" ekinden öncesine olumsuz kök denir. Yukarıdaki fiillerin olumsuz kökleri:

書く    書かない
Kaku  Kakanai

食べる 食べない
Taberu     Tabenai

Olumsuz kök şu an için pek önemli olmasa da ileriki konularda olumsuz kök üzerinden çekimlenen şekilleri öğreneceğimizden aklınızın bir köşesinde tutmanızda yarar var.


Düz Geçmiş Zaman -ta (た)

Düz geçmiş -ta ile biter. Fiilin son sesine göre az da olsa farklılık gösterir.


Sözlük Halinin Sonu Düz geçmiş Hali
-u -tta
-tsu
-ru (1.grup)
-mu -nda
-bu
-nu
-ku -ita
-gu -ida
-su -shita
-ru (2.grup) -ta

来るkuru
gitmek

来たkita
gittim

するsuru
yapmak
した
shita
yaptım
*= "iku - いく" fiili istisnai olarak "itte - 行って" olarak çekimlenir.

Şimdi aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Japonca'da şahıs eki olmadığına önceki konularda değinmiştik. Fakat genelde, özne olmayan örneklerde Türkçe karşılık olarak 1. tekil şahıs alacağız.


1. Grup Düz Geçmiş
会う
Au
Bulusmak
会った
Atta
Bulustu(m)
待つ
Matsu
Beklemek
待った
Matta
Bekledi(m)
飲む
Nomu
İcmek
飲んだ
Nonda
İcti(m)
書く
Kaku
Yazmak
書いた
Kaita
Yazdı(m)
 行く
Iku
Gitmek
行った *
Itta *
Gitti(m)
話す Hanasu
Konuşmak
話した Hanaşita
Konustu(m)
2. Grup Düz Geçmiş
食べる Taberu
Yemek
食べた Tabeta
Yedi(m)
3. Grup Düz Geçmiş
来る Kuru
Gitmek
来た Kita
Gitti(m)
する Suru
Yapmak
した Shita
Yaptı

Düz Olumsuz Geçmiş Zaman -nakatta

Düz olumsuzun geçmiş zamanı, Olumsuz köke -nakatta eklenerek yapılır. Yani düz olumsuz haldeki fiili alırız, sonundaki -nai ekini atarız ve yerine nakatta koyarız. Böylece türkçedeki "-madı -medi" ekinin karşılığını elde etmiş oluruz.
1. Grup: Fiilin sonundaki -U yerine -ANAI Olumsuz Geçmiş
書く
Kaku
Yazmak
書かない
Kakanai
Yazmamak
書かなかった
Kakanakatta
Yazmadı(m)
泳ぐ
Oyogu
Yüzmek
泳がない
Oyoganai
Yüzmemek
泳がなかった
Oyoganakatta
Yüzmedi(m)
話す
Hanasu
Konuşmak
話さない
Hanasanai
Konuşmamak
話さなかった
Hanasanakatta
Konuşmadı(m)
会う
Au
Buluşmak
会わない
Awanai
Buluşmamak
会わなかった
Awanakatta
Buluşmadı(m)
2. Grup: Fiilin sonundaki -RU yerine -NAI Olumsuz Geçmiş
食べる
Taberu
Yemek
食べない
Tabenai
Yememek
食べなかった
Tabenakatta
Yemedi(m)
見る
Miru
Bakmak
見ない
Minai
Bakmamak
見なかった
Minakatta
Bakmadı(m)
3. Grup: Düzensiz Fiiller Olumsuz Geçmiş
来る
Kuru
Gelmek
来ない
Konai
Gelmemek
来なかった
Konakatta
Gelmedi(m)
する
Suru
Yapmak
しない
Shinai
Yapmamak
しなかった
Shinakatta
Yapmadı(m)

Böylelikle düz fiil çekimlerini bitirmiş olduk. Düz çekimlerin resmi olmayan ortamlarda kullanıldığını unutmayın. Sıradaki konuda yeni öğrendiğimiz bu 3 çekimin (düz, olumsuz, geçmiş, olumsuz geçmiş) resmi ortamlarda kullanılan kibar hallerine değineceğiz.Japonca Fiiller: Fiil Grupları ve Düz Çekim

Japonca'da üç grup fiil vardır. Fiiller sınıflandırırken sözlük (düz) çekimleri temel alınır.

1. Grup: ~ U ile Biten Fiiller (Godan-doushi)

Bu fiiller u, ku, gu, bu, mu, nu, tsu, su veya ru ile biterler.
Çekime girdiklerinde üstte belirttiğim son heceleri değişir. 
İstisnalar bulunsa da (bkz 3. grup) sonu /ru/ dışında bir sesle biten her fiil bu gruba aittir diyebiliriz

1. grup fiillere örnekler:
 • kaku  (書く) - yazmak
 • au (会う)- buluşmak
 • oyogu   (泳ぐ) -yüzmek
 • yobu    (呼ぶ) - çağırmak
 • nomu   (飲む) - içmek
 • shinu    (死ぬ) - ölmek
 • hanasu (話す) - konuşmak
 • matsu  (待つ)  - beklemek
 • kiku     (聞く) - dinlemek, duymak


2. Grup: ~ ERU veya ~IRU ile Biten Fiiler (Ichidan-doushi)

Bu fiiler "iru" veya "eru" ile biterler.
Çekime girdiklerinde sadece fiil sonundaki /ru/ değişir.

/~ iru/ ile bitenlerden bazıları
 • miru (見る) - bakmak, görmek
 • oriru (降りる) - inmek
 • okiru (起きる) - kalkmak
 • shinjiru (信じる) - inanmak
 • kiru (着る) - giymek

/~ eru/ ile bitenlerden bazıları
 • taberu (食べる) - yemek
 • akeru (開ける) - açmak
 • ageru (あげる) - vermek
 • deru (出る) - çıkmak
 • neru (寝る) - uyumak

Bazı Fiiller ~ ERU veya ~ IRU ile bitmesine rağmen birinci grup sayılırlar. Bu fiillerden bazıları şunlardır:


 • hairu (入る) - girmek
 • shiru (知る) - bilmek
 • hashiru (走る) - koşmak
 • shaberu (しゃべる) - konuşmak, sohbet etmek
 • iru (いる) - gerekmek
 • kaeru (帰る) - dönmek
 • kagiru (限る) - sınırlamak
 • kiru (切る) - kesmek

3. Grup: Düzensiz Fiiler: Kuru (来る) ve Suru (する)


Japonca'da yukarıdaki iki gruba dahil olmayan iki fiil vardır. Bu fiiller belli kurala bağlı olmaksızın çekimlenirler.
 • suru (する)- yapmak
 • kuru (来る)  - gelmek

Suru する Japonca'da sıklıkla kullanılan bir fiildir. Yapmak, etmek anlamına gelir. Ayrıca, bir çok isim ile birleşerek onları "**** yapmak, **** etmek" anlamı ile fiile dönüştürür. 
 • benkyou suru (勉強する) - ders yapmak(çalışmak)
 • dansu suru (ダンスする) - dans etmek
 • ryokou suru (旅行する) - seyahat etmek


Böylece fiil gruplarını öğrenmiş olduk. Yukarıda gördüğümüz bütün fiiller düz çekim, ya da sözlük çekimi olarak adlandırdığımız şekildir. Düz çekim aynı zamanda geçmemiş zaman (geniş ve gelecek zaman) olarak kullanılır. Gayriresmi bir ifadedir. Bunun dışında sonraki konularda göreceğimiz resmi ortamlarda kullanılan kibar çekim de vardır.

Diğer konularda fiil çekimlerinin fiil grubuna göre nasıl farklılık gösterdiğini göreceğiz. Çekimler, ilk başta zor gibi görünse de aslında Japonca'da şahıs ekinin yokluğu ve zaman çekimi azlığı gibi sebeplerle Türkçe'den çok daha kolaydır. 

Şimdilik bu üç grubu ve sonu ~ru sesiyle bitmeyen her fiilin 1. grup fiil olduğunu bilmeniz yeterli. (3. grup düzensizler dışında). Zaten biraz uygulama ve alışmaya başladığınızda fiillerin hangi gruba ait olduklarını kolaylıkla ilk görüşte tahmin edebileceksiniz.

Sıradaki konuda düz çekimin geçmiş ve olumsuz hallerini öğrendikten sonra, kibar çekim ve kibar çekimin geçmiş ve olumsuz hallerine değineceğim. 

Japonca Fiiller: Fiillere Giriş

Japonca'da cümlenin en önemli öğesi Türkçe'de olduğu gibi fiillerdir. Türkçe'ye benzer şekilde genelde cümle sonuna gelirler. Yine Türkçe'de olduğu gibi fiiller tek başına da olsa bir cümle oluşturabilirler.

行く。
Iku.
Gideceğim.

"Iku (行く)", "Gitmek" anlamına gelir. Gördüğünüz üzere Japonca'da şahıs eki/iyelik eki (Gideceğim) yoktur. Aynı zamanda Japonca'da geniş ve gelecek zaman ayrımı yoktur. Yani yukarıdaki cümlenin olası anlamları şunlardır:

行く。
Iku.
Gideceğim/Gideceksin/Gidecek/Gideceğiz/Gideceksiniz/Gidecekler
Giderim/Gidersin/Gider/Gideriz/Gidersiniz/Giderler

Genelde özne bulunmayan, bu tipte bir cümlede kastedilen genelde 1. tekil şahıstır. (Gideceğim/Giderim)
Bu biçimde oluşturulan fiiller geniş ve gelecek zamanı kapsadığından, buna "geçmemiş zaman" adını vereceğiz.

Bahsedilmek istenen tam olarak kişiyi anlayabilmemiz için bir özne verilmesi gerekmektedir.

私は行く
Watashi wa iku.
Ben gideceğim./giderim.

あなた行く
Anata wa iku.
Sen gideceksin/gidersin.

彼は行く
Kare wa iku.
O(adam) gidecek./gider.

Yukarıda örneğini verdiğimiz fiil "iku (行く)"  fiili düz biçimde olan bir fiildir. Yani düz biçim az önce belirttiğim gibi geniş ve gelecek zamanı kapsar. Fakat aynı zamanda sözlük (gitmek) haline de karşılık geldiğinden bir çok yerde "sözlük biçimi" olarak adlandırılır.

Gösterdiğim fiil şekline düz biçim denilmesinin nedeni Japonca'da kibar ifadenin varlığıdır. Bu durum Türkçe'de sizden yaşça veya statü olarak yüksek olan kişilerle konuştuğunuz durumda fiilin çoğul çekimini kullanmaya benzer. Japonca'da bir fiilin kibar ifadesini fiile "-masu (ます)" ekleyerek ifade ederiz.

Düz, kibar ifade ve diğer fiil çekimleri sonraki konularda detaylı biçimde ele alacağımızdan, çekimlerin yazılışlarına şimdilik takılmamanızı öneririm. 

Şimdi fiilin düz ve kibar çekimlerini karşılaştıralım:

Arkadaşımızla konuşuyorken aşağıdaki ifadeyi kullanabiliriz:

あなたは行く
Anata wa iku.
Sen gideceksin.

Patronumuzla konuşurken ise düz(sözlük) biçimini kullanmak uygun olmaz, o yüzden iku fiiline "masu" ekleyerek kibar çekim yaparız. Iku fiilinin kibar hali Ikimasu'tır.

あなたは行きます
Anata wa ikimasu.
Sen(siz) gideceksiniz.

Sıradaki konumuzda düz çekim fiillerle fiil çekimlerine giriş yapacağız.

turkcejaponca.blogspot.com

Japonca'da İşaret Sözcükleri

Japonca'da işaret sözcükleri Türkçe'deki gibi bu/şu/o uzaklık sistemine göre belirlenmiştir. Japonca'da fiziksel uzaklığa göre ko-so-a-do sistemi olduğunu söyleyebiliriz.

 • Ko-sözcükleri konuşana yakın şeyler için,
 • So-sözcükleri dinleyiciye yakın şeyler için,
 • A-sözcükleri konuşucu ve dinleyicinin her birinden uzak şeyleri ifade etmek için kullanılır.
 • Do-Sözcükleri de bunlara bağlı soru sözcükleridir.
Daha iyi anlamak için aşağıdaki tabloyu incleyelim:İşaret Zamirleri Yer Yön İşaret Sıfatları ( _ + ad/sıfat)
これKore
Bu
これらKorera
Bunlar
こう
Kou
Böyle
(Bu şekil)
ここ
Koko
Bura
こちら
Kochira
Bu taraf
この
Kono+/ad/
Bu +/ad/
こんな
Konna+/ad,sıfat/
Böyle + /ad,sıfat/

こんなに
Konna ni+/sıfat/
Böylesine+/sıfat/
それ
Sore
Şu
それらSorera
Şunlar
そう
Sou
Şöyle (Şu şekil)
そこ
Soko
Şura
そちら
Sochira
Şu taraf
その
Sono+/ad/
Şu+/ad/
そんな
Sonna+/ad,sıfat/
Şöyle+/ad,sıfat/
そんなに
Sonna ni+/sıfat/
Şöylesine+/sıfat/
あれ
Are
O
あれら
Arera
Onlar
ああ
Aa
Öyle (O şekil)
あそこ
Asoko
Ora
あちら
Achira
O taraf
あの
Ano + /ad/
Şu + /ad/
あんな
Anna+/ad,sıfat/
Öyle+/ad,sıfat/
あんなに
Anna ni+/sıfat/
Öylesine+/sıfat/
どれ
Dore
Hangisi
どれ
Dore
Hangisi
どう
Dou
Nasıl
(Ne şekil)
どこ
Doko
Nere
どちら
Dochira
Netaraf, Nere
どの
Dono+/ad/
Hangi+/ad/
どんな
Donna+/ad,sıfat/
Nasıl(bir)+/ad,sıfat/
どんなに
Donna ni
Her ne kadar

Şimdi işaret sözcükleriyle bir kaç örnek cümle görelim. Örnekleri, yukarıdaki anlamları ilk kez gördüğünüzde karıştırabileceğinizi düşündüğüm benzer ifadeleri karşılaştırarak yazdım.

Kore ve Kono

これは本です。
Kore wa hon desu.
Bu kitaptır.

この本はおもしろいです。
Kono hon wa omoshiroi desu.
Bu kitap ilginçtir.

Görüldüğü gibi Kore tek başına Kono ise bir ad olan kitap ile kullanılmış. (bu kitap) Kono tek başına kullanılmaz.

Kou ve Konna

こうしなさい。
Kou shinasai.
Böyle(Bu şekilde) yapmalısın.

こんな本はおもしろくないです。
Konna hon wa omoshirokunai desu.
Böyle kitap ilginç değil. (Böyle bir kitap hiç ilginç değil)

Yine aynı şekilde Kou tek başına, konna ise bir ad ile kullanılır. Şimdi bir soru sözcüğü olan "Donna" ile örnek verelim. Konna, Sonna ve Anna gibi Donna da adlar ile kullanılır.

お父さんはどんな方ですか。
Otousan wa donna kata desu ka.
Babanız nasıl birisidir?

Koko ve Kochira

Şimdi de yer ve yön ifade eden işaret sözcüklerine örnekler verelim:

ここで待っていてください。
Koko de matte ite kudasai.
Burada bekleyin lütfen.

こちらへどうぞ。
Koçira e douzo.
Bu tarafa buyrun.

Kochira (こちら) sözcüğünün anlamı "bu taraf" dışında "bura" ifadesine de yakındır. Fakat "bura" anlamında kullanmak istediğimizde, yine aynı anlama gelen Koko sözcüğüne göre daha muğlak bir anlamı vardır. Aynı zamanda Kochira sözcüğü oldukça kibar bir ifadedir. 

こちらで待っていてください。
Kochira de matte ite kudasai.
Burada bekleyiniz lütfen.

Kochira (こちら) diğer anlamları

Kochira (こちら) sözcüğünün kibar bir ifade olduğundan bahsetmiştim. Şu ana kadar değindiğim anlamları dışında, çok kibar olarak, "Bu kişi" anlamında kişiler için de kullanılabilir. 

こちらはあゆ美さんです。
Kochira wa Ayumi-san desu.
Bu (hanımefendi) Ayumi'dir.

Bu kurallar sochira (そちら), achira (あちら), dochira (どちら) için de geçerlidir. Çok kibar bir şekilde "kim" diye sormak istiyorsak, aslında "kim" anlamına gelen Dare (だれ) yerine, Dochira kullanabiliriz. Örneğin kapıya veya telefona cevap verdiğimizde, oldukça kibar bir biçimde şu ifadeyi kullanırız:

どちら様ですか。
Dochira-sama desu ka? (sama kişiler için kullanılan bir saygı/yüceltme ifadesidir)
Kimsiniz? 

Kochira sözcüğünün diğer bir anlamı ise, resmi konuşmalarda "tarafımız" anlamına gelebilmesidir. Yine bahsetiğim diğer ifadeler gibi çok kibar ve resmi bir anlamdadır.

こちらからそちらへお電話致します。
Kochira kara sochira e o-denwa itashimasu.
Tarafımızdan tarafınıza telefon edilecektir.

Konna ni (こんなに) 

こんなにおいしいもの食べたことがありません。
Konna ni oishii mono tabeta koto ga arimasen.
Böylesine lezzetli bir şey hiç yemişliğim yok.

Donna ni (どんなに) - Her ne kadar 

わたしはどんなにたくさん食べても太りません。
Watashi wa donna ni takusan tabete mo futorimasen.
Ben ne kadar çok yesem de kilo almam.

İstisnai Durumlar

Ko-so-a sistemi uzaklığa göre ifade etme sisteminden bahsetmiştim. Örneğin kore konuşana yakın, sore dinleyene yakın, are ikisine de uzak şeyleri ifade ediyordu. Fakat bu kurala istisna olan bir kaç durum vardır.
 • Konuşmadaki bir tarafın bahsedilen şey ile bilgisi olmadığı durumlarda; bilgisi olmayan kişi So- kullanır.
A- カサブランカを見たことがありますか。
A- Kasaburanka o mita koto ga arimasu ka.
A- Casablanca'yı izlemişliğin var mı?

B- それは何の映画ですか。
B- Sore* wa nan no eiga desu ka. 
B- O ne filmi?
 • Telefon konuşmalarında, telefon edilen yerden bahsederken Sochira kullanılır.
そちらまでどうやって行ったらいいですか。
Sochira made douyatte ittara ii desu ka.
Oraya* kadar nasıl gelebilirim?

Böylelikle işaret sözcüklerinin sonuna geldik.


Japonca'da İsim Türetme

Japonca'da fiillerden ve sıfatlardan isim türetilebilir. Ayrıca koto, mono gibi "şey" anlamına gelen sözcükler ile isim türetilebilir.

Fiilden İsim Türetme

3. grup fiillerden "yapmak" anlamına gelen suru (する) fiili bir isimle bir araya gelip "Alışveriş yapmak" ve benzeri fiiller türetebiliyordu. Eğer suru ile yapılmış bir fiilden suru fiilini atarsak elimizde sadece isim kalır (alışveriş). Bu yüzden aşağıdaki tabloda "suru" fiilini ele almadım. Sadece birinci ve ikinci grup fiillerden isim türetmeyi göstereceğim.

Daha önce kibar kökten (-masu kök) bahsetmiştim ve ileride kullanacağımızı söylemiştim. Bir fiilin kibar kökü genelde bir isimdir:


読みます + 書きます
Yomimasu + Kakimasu
Okumak + Yazmak
読み書き
Yomikaki
Okuma-Yazma
乗ります + 降ります
Norimasu + Orimasu
İnmek + Binmek
乗り降り
Noriori
İnme-Binme

開けます + 閉めますAkemasu + Shimemasu
Açmak + Kapamak

開け閉めAkeshime
Açma-Kapama

乗ります +  変えますNorimasu + Kaemasu
İnmek + Dönmek

乗り換えNorikae
Aktarma(Transfer)

Kibar kök ile diğer bir fiilden isim türetme biçimi ise iki kibar kökün birleşerek isim oluşturma durumudur:

読みます + 書きます
Yomimasu + Kakimasu
Okumak + Yazmak
読み書き
Yomikaki
Okuma-Yazma
乗ります + 降ります
Norimasu + Orimasu
İnmek + Binmek
乗り降り
Noriori
İnme-Binme
開けます + 閉めます
Akemasu + Shimemasu
Açmak + Kapamak
開け閉め
Akeshime
Açma-Kapama
乗ります +  変えます
Norimasu + Kaemasu
İnmek + Dönmek
乗り換え
Norikae
Aktarma(Transfer)

Sıfattan İsim Türetme

i sıfatın sonundaki "i - い" yerine "sa - さ" koyulduğunda isim elde edilir.
Bu kural bazı na-sıfatlar için de geçerlidir. Na-sıfatlara sadece "sa -  さ" eklenir.


i-sıfatlar: i → sa
面白い
Omoshiroi
İlginç
面白さ
Omoshirosa
İlginçlik
寒い
Samui
Soğuk
寒さ
Samusa
Soğukluk
恥ずかしい
Hazukashii
Utanmak
恥ずかしさ
Hazukashisa
Utanç
na-sıfatlar: + sa
熱心
Nesshin
Gayretli
熱心さ
Nesshinsa
Gayretlilik
丁寧
Teinei
Kibar
丁寧さ
Teinei
Kibarlık
綺麗
Kirei
Güzel
綺麗さ
Kireisa
Güzellik

Tam Dönüşmeyen/Biçimsel Adlar

Tek başına kullanılamayan, fakat bir sıfat veya fiill ile birlikte kullanılınca isim oluşturan, "şey" anlamına gelen adlardır. Koto (事) ve Mono (物) olmak üzere iki tanedir.

Koto (事, こと) - "Şey" (olay veya durum)

Bir olay veya durum belirten "şey" anlamıdır. Üç biçimde kullanılır:

1. Tecrübe/Yapmışlığı olmak

Bu biçimi oluşturmak istediğimizde, daha önceden tecrübe ettiğimiz bir şeyden bahsettiğimiz için fiilin düz geçmiş zamanını (-ta çekimini) kullanırız. Bu çekime koto ga arimasu (事があります) "-lığım var" kalıbını ekleriz.
-ta koto ga arimasu (-た事があります) = -mışlığım var

 トルコに行った事があります。
Toruko ni itta koto ga arimasu.
Türkiye'ye gitmişliğim var.

2. Fiillerden sonra gelince onları isme çevirir

Koto sözcüğünü düz çekimli fiillerin ardından kullandığımızda, o fiili isme çevirmiş oluruz.

食べる事が好きです。
Taberu koto ga suki desu.
Yemeyi severim.

Fiiller ile desu kullanamadığımızı, desu bildirme edatını sadece isim ve sıfatlarla kullandığımızı hatırlayın. Yani "hiku desu" şeklinde bir ifade kullanamayız. Fakat fiili koto ile isme çevirirsek sonrasında desu bildirme edatıyla cümleyi sonladırabiliriz. Daha iyi anlamak için aşağıdaki cümleye göz atın:

趣味はギターを弾く事です。
Shumi wa gita- o hiku koto desu.
Hobim gitar çalmaktır.

Bu biçimi düz çekim ve koto sözcüğüyle yaptığımızı söylemiştim. Yani düz geçmiş zaman da kullanabiliriz:

あゆみがトルコにいった事知っていますか。
Ayumi ga Toruko ni itta koto shitte imasu ka
Ayumi Türkiyeye gittiğini biliyor musun?

3. Cümle sonunda emir anlamı

歩きながらタバコを吸わないこと。
Aruki nagara tabako o suwanai koto.
Yürürken sigara içme!

Olumsuz bir fiilin sonuna koto koyarak emir anlamı oluşturduk.

Bu üç anlam dışında, koto sözcüğü sıkça kullanılan koto ga dekiru yeterlilik biçimini de oluşturabilir. Bunu yeterlilik anlamları konusunda ayrıntılı bir biçimde işleyeceğim.

Mono (物, もの) - "Şey" (eşya, madde)

1. Fiillerden sonra onları isme çevirme işlevi

脱いだものは洗濯して下さい。
Nuida mono wa sentakushite kudasai.
Çıkardığınız şeyleri yıkayınız lütfen.

2. "to iu mono" (と言うもの) - "denilen şey"

Mono sözcüğü de koto gibi "şey" anlamına gelir. Fakat koto durum ifade derken mono bir eşya veya maddeyi ifade eder.

パソコンと言う物は便利な物です。
Pasakon to iu mono wa benrina mono desu.
Bilgisayar denilen şey kullanışlı bir şey.

3. Geçmişteki bir alışkanlığı belirtme

Geçmişten duygu, düşünce aktarma veya eskiden yapılan bir alışkanlığı belirtmek için "mono desu" kalıbı kullanılır. "Eskiden ... yapardık." cümlesine benzer bir anlam taşır. 
Düz geçmiş çekimli fiile mono desu eklenerek oluşturulur. Şimdi, önce düz geçmiş fiille yaptığımız cümleyi, sonra da ona mono desu eklediğimizde değişen anlamı inceleyelim.

トルコでよくスィミットを食べた。
Toruko de yoku simit o tabeta.
Türkiyede sık sık simit yedik.

トルコでよくスィミットを食べたものです。
Toruko de yoku simit o tabeta mono desu.
Türkiyede sık sık simit yerdik.


Bu konuda fiillerden ve sıfatlardan isim yapmayı öğrendik. İsimlerden ve sıfatlardan fiil yapmak için ise, daha önceden öğrendiğimiz üzere desu bildirme edatını kullanıyorduk. 

Desu Bildirme Eki ve Japonca'da Adlar

Japonca'da adlar Türkçe'de olduğu gibi yüklem olarak da kullanılabilirler. Bunu gerçekleştirmek için cümle sonunda "da" (だ) veya kibar hali olan "desu" (です) bildirme eklerinden birini koyarız. Da ve Desu Türkçe'de bildirme eki olan "-dir" ile benzerlik taşır.

あゆみは先生です。
Ayumi wa sensei desu.
Ayumi öğretmendir.

Da veya desu kullanılmayan durumlar ise samimi konuşmalar, veya gazete manşetleridir.

Istanburu de wa ouame, Ankara de wa mizubusoku.
İstanbul'da sel, Ankara'da susuzluk!

Bildirme ekinin çekimleri ise şu şekildedir:

Düz Kibar
Olumlu Geçmemiş
da
です
desu
Olumlu Geçmiş だった
datta
でした
deshita
Olumsuz Geçmemiş ではない
de wa nai
ではありません
de wa arimasen
ではないです
de wa nai desu
Olumsuz Geçmiş ではなかった
de wa nakatta
ではありませんでした
de wa arimasen deshita
ではなかったです
de wa nakatta desu
İhtimal (Herhalde) だろう
darou
でしょう
deshou
NOT: Konuşma dilinde "de wa", "jaa" halini alabilir.

Bildirme ekinin adlardan sonra kullanılışı

Yukarıda gördüğümüz gibi fiil olarak kullanılan isimlerden sonra da ve desu gelir. Fiillerden sonra asla desu gelmez.
desu です ve da だ bildirme edatları sadece isimleri ve sıfatları yüklem haline getirmek için kullanılırlar. Fiillerden sonra asla kullanılmazlar.  

私は学生だ。
Watashi wa gakusei da.
Ben öğrenciyim.

Bildirme ekinin soru ekiyle kullanılması

Soru eki olan ka か, bildirme edatının sadece kibar şeklinden sonra gelir. Yani da だ ile soru soramayız, onun yerine ya desu です koyarız, ya da hiçbir şey koymayız.

あなたは学生か。
Anata wa gakusei ka.
Sen öğrenci misin?

あなたは学生ですか。
Anata wa gakusei desu ka.
Sen öğrenci misin?

Bildirme ekinin na-sıfatlardan sonra kullanılışı

Na-Sıfatları ve çekimlerini sıfatlar konusunda daha ayrıntılı göreceğiz. Na-sıfatlar isimlerle tamamen aynı şekilde çekimlenir. Aşağıda göreceğiniz kantan (簡単) ve kirei (綺麗) na-sıfatlara örnektir.

この本は簡単だ。
Kono hon wa kantan da.
Bu kitap kolaydır.

彼女は綺麗です。
Kanojo wa kirei desu.
O (kız) güzeldir.

Bildirme ekinin i-sıfatlardan sonra kullanılışı

İ-sıfatlarda durum biraz farklıdır. i-sıfat düz bildirme edatı olan da almaz. Düz ifade yapılmak istendiğinde bildirme edatı koyulmaz, kibar ifade olarak da desu ekiyle birlikte kullanılır. Bunun dışında, İ-sıfatı olumsuz bir yüklem haline çevireceğimiz zaman ise ku ekini kullanırız.


Düz Kibar
Olumlu Geçmemiş
(Büyüktür)
大きい。
ooki-i.
大きいです。
ooki-i desu.
Olumlu Geçmiş
(Büyüktü)
大きかった。
ookikatta
大きかったです。
ookikatta desu.
Olumsuz Geçmemiş
(Büyük değil)
大きくない。
ookikunai
大きくないです。
ookikunai desu.
大きくありません。
ookiku arimasen.
Olumsuz Geçmiş
(Büyük değildi)
大きくなかった。
ookikunakatta
大きくなかったです。
ookikunakatta desu.
大きくありませんでした。
ookiku arimasen deshita.
İhtimal
(Büyüktür herhalde)
大きいだろう。
ooki-i darou.
大きいでしょう。
ooki-i deshou.

Bildirme edatı ihtimal şekli: Darou (だろう), Deshou (でしょう)

Cümle sonuna kolan "Herhalde", "Galiba" ile aynı anlamı taşır. Darou düz, deshou ise kibar çekimdir.

行くでしょう。
Iku deshou.
Gider herhalde.

明日は雨が降るでしょう。
Ashita wa ame ga furu darou.
Yarın yağmur yağacak galiba.

No desu (n desu) のです (んです)

Tahmin edilenin, bilinenin doğrusunu öğrenmek için, durumun özellikle açıklanmasının istenmesi durumunda veya durumu özellikle açıklarken kulanılır:

どうしてテレビはついていないんですか。
Doushite terebi wa tsuite inai n desu ka.
Neden televizyon çalışmıyor?

停電しているんです。
Teiden shite iru n desu.
Elektrik kesintisi oldu (da o yüzden).

İlk cümleden anladığımız, soruyu soran televizyonun normalde çalışıyor olmasından tamamen emindir. Yani televizyonun başına bir şey geldiğinden tamamen emin, ve soruyu sorduğu kişilerin bir cevabı olduğuna inanıyor. Buna bir örnek daha verelim:

旅行に行きますか。
Ryokou ni ikimasu ka.
Seyehate mi çıkıyorsunuz?

Bu cümle normal bir soru cümlesidir. Bir de bir arkadaşınızı elinde bavuluyla evden çıkmak üzereyken hayal edin. Muhtemelen uzun bir yolculuğa çıkacak ve biz bunu tahmin edebiliyoruz. Bu durumda "Seyehate mi çıkıyorsun?" diye sormamızın nedeni, onun bize ek bilgi vermesini istediğimizdendir.

旅行に行くのですか。
Ryokou ni iku no desu ka.
Seyahate mi çıkıyorsunuz. (Seyahate çıkacağını biliyor, açıklama istiyor.)

Fikri hatırlatmak ve kabul ettirmede kullanılabilir:

今日この宿題を終わらせるのです。
Kyou kono sukudai o owaraseru no desu.
Bugün bu ödevi bitireceksiniz. (anlaşıldı mı)

İsim ve na sıfattan sonra no desu geleceği durumlarda araya "na" koyulur.

彼女はきれいなのです。
Kanojo wa kirei na no desu.
O güzeldir.

Birinden bir şey, özellikle bir iyilik istediğimizde,  kibarca istediğimiz şeyden bahsederken "n desu ga" んですが kullanırız.

病院に行きたいんですが、一番近いのはどこですか。
Byouin ni ikitai n desu ga, ichiban chikai no wa doko desu ka.
Hastaneye gitmek istiyorum ama... En yakın olan (hastane) nerededir?

たばこが欲しいんですが。
Tabako ga hoshii n desu ga.
Sigara istiyorum ama...


KA か Edatının İşlevleri

Önceki konularda Ka か edatının cümle sonundaki ve isimleri bağlamadaki işlevlerine değinmiştim. Şimdi, önce bunları gözden geçirelim, sonra diğer işlevlerini öğrenelim.

1. Cümle sonunda soru işlevi

Japonca'da soru işareti yoktur. Cümlenin sonunda か gördüğümüzde o cümlenin bir soru cümlesi olduğunu düşünmeliyiz. Ka か, Türkçe'deki -mi soru ekine benzer diyebiliriz.

あなたは行きます
Anata wa ikimasu ka.
Sen gidiyor musun?

これはバクラヴァです
Kore wa bakurawa desu ka.
O baklava mıdır?

この人は誰です
Kono hito wa dare desu ka.
Bu kişi kimdir?


2. İsimleri bağlama işlevi


Sürekli soru cümlelerinin sonunda gördüğümüz bu edatın işlevlerinden biri de isimleri bağlamasıdır. Bu durumda "ya da" anlamına gelir.

あなた私が行かなければなりません。
Anata ka wataşi ga ikanakereba narimasen.
Sen veya ben gitmezsek olmaz. (gitmeliyiz)

今日明日
Kyou ka Aşita
Bugün veya yarın

3. Soru sözcüklerine gelerek İsim Öbeği oluşturma


Cümle içindeki soru kelimelerinden sonra gelip onların anlamlarını "Biri" "Bir şey" "Bir zaman" "Bir yer" anlamında değiştirir. Başlıca soru kelimelerini hatırlayalım. Örneklerde か eklenmiş hallerini ve değişen anlamlarını görebilirsiniz.
 • Nani  なに (Ne)
 • Dare だれ (Kim)
 • Itsu いつ (Ne zaman)
 • Doko どこ (Nere)

見えますか。
Nanika miemasu ka.
Bir şey görünüyor mu?

来てください。
Dareka kite kudasai.
Birisi gelsin lütfen.

いつトルコへ行きたいです。
Itsuka Toruko e ikitai desu.
Bir gün (Bir zaman) Türkiye'ye gitmek isterim.

どこでお会いしましたね。
Dokoka de oaişimaşita ne.
Bir yerde karşılaşmıştık, değil mi?

4. İki olsalığın varlığı, "olup olmadığı" anlamında (KA か veya KADOUKA かどうか)

(Fiil/Ad/Sıfat + KA か) veya (Fiil/Ad/Sıfat + KADOUKA かどうか)

間違いがない教えてください。
Maçigai ga nai ka oşiete kudasai.
Yanlışlık olup olmadığını öğreniniz.

Bir de, "gitmek" anlamına gelen "iku" fiilinden sonra kullanalım:

郵便局に行くかどうか知りたいです。
Yuubinkyoku ni iku kadouka şiritai desu.
Postaneye gidip gitmediğini bilmek istiyorum.

5. İçinde soru kelimesi bulunan bir cümlede Fiil, Ad veya Sıfatlardan sonra gelebilir.

Soru kelimesi (Nani, Dare, Itsu vb) bulunan bir cümlede ad, fiil veya sıfattan sonra geldiğinde alttaki anlama benzer bir şekilde kullanılır.
~ [Kim/Ne/Nere/Ne zaman] olduğu(nu) ~

電車がいつ着く連絡して下さい。
Denşa ga itsu tsuku ka renrakuşite kudasai.
Tren(in) ne zaman varacağını bildir lütfen.
Tren ne zaman varacak bildir lütfen.

何月頃が一番寒いか教えて下さい。
Nangatsu goro ga ichiban samui ka oşiete kudasai.
Hangi ay(ın) en soğuk (olduğunu) öğren lütfen.
(Hangi ay en soğuk öğren lütfen.)

Türk Vatandaşları için Japonya Vize Rehberi

1. Kısa süreli ziyaretler için

(90 güne varan turizm, iş gezisi, arkadaş ve aile ziyaretler, ve benzeri kazanç sağlamayan etkinlikleri içeren geziler)

Sadece Machine Readable Passport (MRP) (Çipli Pasaport) sahibi olan Türk Vatandaşları 90 güne kadar turistik ziyaretlerinde vize alımından muaftır.

2. Amacınız uzun süreli ve çalışma amaçlı kalmak ise

(90 günden uzun, gelir sağlayan bir işte çalışma durumunda gereken vizelerdir)

Japonya için Evlilik Vizesi

Bir Japon vatandaşının yasal eşi veya biyolojik çocuğu bu vizeye tabidir. "Spouse or Child of Japanese National Visa" olarak adlandırılır. 1 yıl veya 3 yıl için verilir. Bu vize için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Japon Konsolosluğu'na ibraz etmeniz gereken belgeler:

 1. Pasaport
 2. Bir adet Vize Başvuru Formu
 3. Bir adet Fotoğraf
 4. Uygunluk Belgesi (Uygunluk Sertifikası - Certificate of Eligibility)

Çalışma vizesine tabi olan çalışma alanları

Aşağıdaki mesleklere tabi olanların vize almak için göstermek zorunda olduğu belgeler aynıdır. 
Bu belgeler:

 • Pasaport
 • Vize Başvuru Formu
 • Bir adet fotoğraf
 • Uygunluk Belgesi (Uygunluk Sertifikası - Certificate of Eligibility)

Profesör (Örn: üniversite profesörü, Asistan Profesör, Asistan vs.)
Sanatçı (Örn: besteci, sözyazarı, sanatçı, heykeltraş, zanaatkâr, fotoğrafçı vs.)
Dini Etkinlikler (Örn: papaz, rahip, keşiş, imam, misyoner vs.)
Gazeteci (Örn: dergi gazete editörleri, kameraman, spiker vs.)
Yatırımcı/İş yöneticisi (Örn: şirket yöneticileri vs.)
Hukuk/Muhasebe Hizmetleri (Örn: avukat, maliyeci, noter vs. Japonya içinde belgeye bağlı)
Tıp Hizmetleri (Örn: hekim, dişçi, eczacı, hemşire vs.)
Araştırmacı (Örn: araştırmacı, soruşturmacı, vs.)
Eğitimci (Örn: öğretmen vb ilkokul, ortaokul ve lise)
Mühendis (Örn: iletişim teknolojileri, vs.)
Uluslararası Hizmetler (Örn: yabancı dil öğretmeni, çevirmenler, metin yazarı, tasarımcı vs.)


Aşağıdaki meslekler için gereken şartları görmek için ilgili linklere tıklayınız.

Uluslararası Şirket Transferleri (Örn: uluslarası şirketlerin Japonya'daki branşlarında çalışacak kişiler vs.)
Eğlence Sektöründe Çalışanlar (Örn: müzisyen, aktör, şarkıcı, dansçı, sporcu, model vs.)
Kalifiye İşçi (Örn: aşçı, hayvan terbiyecisi, pilot, spor eğitmeni vs.)

3. Genel Vizeler

Eğitim/Staj (yerel yönetimde yer alan stajyerler vs.)
Aile Ziyareti (uzun süreli vize ile Japonya'da kalan kişinin eş ve çocukları vs.)

4. Diğer Vizeler

Uzun Süreli İkamet (Örn: Japon atalara sahip kişiler, Endonezya-Çin mültecileri, vs.)
Belirli Etkinlikler (diplomatların şahsi olarak işverdiği yabancılar, ücretli stajyerlik veya çalışarak tatil yapmak için kalmak isteyenler, aday hemşireler, bakıcılar vs.)

Japonya için Vize Başvuru Belgeleri

Bu bilgiler Mart 2014 tarihinde hazırlanmış olup, bahsi geçen her şey, verilen linkler vs. söz konusu tarihe aittir. Başvurunuzdan önce resmi siteleri kendiniz gözden geçirmeniz ve sadece resmi sitedeki bilgileri referans almanız gerekmektedir.

Japonya Vizesi - Turizm Amaçlı Vize ve Vize Muafiyeti Programı

Bütün Vizelerle ilgili detaylı bilgi için tıklayın: Vize Rehberi

Türk Vatandaşları İçin Vize Muafiyet Programı


Turistik amaçlarla gerçekleştirilecek ve 3 aya kadar olan Japonya seyahatlerinde Türk vatandaşları için vize alınması gerekliliği yoktur. Ancak, geçmişte Japonya'dan sınır dışı edilen, Japonya'ya girmesine müsaade edilmeyen veya Japonya'ya girişlere ilişkin kanunlarda belirtilen hususlara uymadığı belirlenen kişiler açısından vize muafiyeti geçerli değildir.

Eski Tip (Çipli Olmayan) Umuma Mahsus T.C Pasaportları ile Japonya'ya Giriş Yapmayı Planlayan Kişiler için:

Eski tip pasaporta sahipseniz ziyaretinizden önce vize almanız zorunlu:
"1 Nisan 2011 tarihi itibariyle, makinede okunamayan tipte (eski tip=çipli olmayan) Türkiye Cumhuriyeti pasaport hamillerinin vize almalarının teşvik edilmesine karar verilmiştir. Eski tip (çipli olmayan) T.C. pasaport hamillerinin Japonya'yı ziyaretleri öncesinde vize almaları önemle tavsiye olunur. Bu tedbir, eski tip (çipli olmayan) umuma mahsus pasaport hamillerine yöneliktir. Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportları bu uygulamadan muaftır."

Ancak, Japonya'da kazanç elde etmek amacıyla Japonya'ya seyahat edecek kişilerin, ülkede kalış süreleri 3 ayın altında olsa dahi, vize almaları zorunludur.

Turistik Amaç Dışındaki Diğer Vizeler


Japonya'ya giriş vizeleri genel olarak, diplomatik vize, resmi görevli vizesi, çalışma vizesi, genel vize, kısa süreli konaklama vizesi, transit vize ve özel vize olmak üzere 7 çeşittir.

Detaylı bilgi için Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesine göz atabilirsiniz.

Ayrıca vize işlemleri için temel bilgilere Japonya Büyükelçiliği resmi sitesinden erişebilirsiniz.
Japonca'da Tümce Sonu Edatları

Ka (か) Edatı - Cümle sonunda soru işlevi


Japonca'da soru işareti yoktur. Cümlenin sonunda か gördüğümüzde o cümlenin bir soru cümlesi olduğunu düşünmeliyiz. Türkçedeki -mi soru ekine benzer.

あなたは行きますか。
Anata wa ikimasu ka.
Sen gidiyor musun?

これはバクラヴァですか。
Kore wa bakurawa desu ka.
O baklava mıdır?

この人は誰ですか。
Kono hito wa dare desu ka.
Bu kişi kimdir?

Ne (ね) Edatı


Onay alma (Değil mi?), Tembih (E mi?) anlamlarına gelir.

明日の試験には遅刻しないで下さい。
Aşita no şiken ni wa çikoku şinaide kudasai ne.
Yarınki sınava geç kalmayın, e mi.

面白い本ですね。
Omoşiroi hon desu ne.
İlginç kitap. değil mi?

Bazen konuşmalarda duraklama olarak, söyleyecek bir şey düşünürken kullanılır.

そうですね…
Sou desu ne..
Evet öyle...


Wa (は) Edatı - Cümle sonu kullanımı


Cümlenin sonunda, kadınlar tarafından kullanılan bir edattır. Anlam güçlendirmek için kullanılır ve Türkçede tam olarak karşılığı yoktur. Pek de önemli bir edat değildir fakat bilmenizde fayda var.

おいしいわ。
Oishii wa.
Lezzetli.


Na (な) Edatı


Kendi kendine konuşurken, söylenilen şeyin anlamını kuvvetlendirmek için.
すごいな。
Sugoi na.
Harika!

No (の) Edatı - Cümle sonu kullanımıTahmin edilenin, duyulan veya görülenin, bilinenin doğrusunu öğrenmek için, dolaylı olarak açıklama istenildiğinde kullanılır. 

"No desu ka" olarak sıkça kullanılır. Kısaca "N desu ka" olarak ifade edilir. Şimdi bu kullanımı normal bir soru cümlesiyle karşılaştıralım.
旅行にいきますか。
Ryokou ni ikimasu ka.
Seyahate mi çıkıyorsunuz?

Bu cümle normal bir soru cümlesidir. Bir de bir arkadaşınızı elinde bavuluyla evden çıkmak üzereyken hayal edin. Muhtemelen uzun bir yolculuğa çıkacak ve biz bunu tahmin edebiliyoruz. Bu durumda "Seyahate mi çıkıyorsun?" diye sormamızın nedeni, onun bize ek bilgi vermesini istediğimizdendir.

旅行に行くのですか。
Ryokou ni iku no desu ka.
Seyahate mi çıkıyorsunuz. (Seyahate çıkacağını biliyor, açıklama istiyor.)

どうして遅刻したんですか。
Douşite çıkokuşita n desu ka.
Neden geç kaldınız?

道が混んでいたのです。
Miçi ga kondeita no desu.
Yollar kalabalıktı.

Yukarıdaki son iki örnekte de açıklama talebi ve ona cevap var. Görüldüğü gibi bu edatla anlam pek değişmez. Fakat ifade zenginliği açısından önemlidir. "No desu" ile daha ayrıntılı bilgi için (bkz: Desu Bildirme Eki)

Hala anlamakta zorluk çekiyorsanız, okul yıllarınızda eve döndüğünüzde "Geldin mi oğlum" diyen annenizi hatırlayın. Pekala geldiğimizi görmesine rağmen bu soruyu bize yönelten anneye kaçımız terbiyesizleşip, "Hayır, daha yoldayım." demedi ki.


Yo (よ) Edatı


İyi bilinen, emin olunan birşeyi, pek bilgisi olmayan bir kişiye aktarırken.

駅までは遠いですよ。
Eki made wa tooi desu yo.
İstasyon(a kadar) çok uzaktır.

あなたは知らないでしょうが、彼は先生ですよ。
Anata wa şiranai deşou ga, kare wa sensei desu yo.
Sen bilmiyorsun galiba ama, O öğretmendir.

Japonca'da İsimleri Bağlayan Edatlar

Bu başlıkta adları ve ad öbeklerini "ve, ile, veya" anlamlarında bağlayan edatları öğreneceğiz.

To (と) Edatı

"Ve, ile" anlamında isimleri bağladığını Hal edatları başlığında öğrenmiştik. (bkz: To Edatı)

Kyou yaoya de ringo to nashi o kaimaşita.
Bugün manavdan elma ve armut aldım.

İstenirse sıralanan her isimden sonra gelebilir. Anlamca değişiklik olmaz.

今日八百屋でリンゴなしきゅうりを買いました。
Kyou yaoya de ringo to nashi to kyouri o kaimaşita.
Bugün manavdan elma ve armut ve salatalık aldım.

スーツ帽子を買った。
Su-tsu to boushi o katta.
Takım elbise ve şapka aldım.

英語トルコ語を話します。
Eigo to Torukogo o hanashimasu.
İngilizce ve Türkçe konuşurum.

 Ya (や) Edatı

İsimleri tek tek sıralamak yerine başlıca olanlarından söz eder. Bu yüzden "Vesaire" anlamına gelen Nado など edatıyla sıklıkla kullanılır.

私は毎朝チーズオリーブを食べます。
Watashi wa mai-asa chi-zu ya ori-bu o tabemasu.
Ben her sabah, peynir, zeytin (vs gibi şeyler) yerim.

私はオレンジリンゴナシが好きです。
Watashi wa orenji ya ringo ya nashi ga suki desu.
Ben portakal, elma, armut severim.

Ka (か) Edatı - İsimleri bağlama işlevi

Sürekli soru cümlelerinin sonunda gördüğümüz bu edatın işlevlerinden biri de isimleri bağlamasıdır. Bu durumda "ya da" anlamına gelir.

あなた私が行かなければなりません。
Anata ka watashi ga ikanakereba narimasen.
Sen veya ben gitmezsek olmaz. (gitmeliyiz)

今日明日
Kyou ka Aşita
Bugün veya yarın

Ka edatı bir çok işlevde kullanıldığından sonraki konularda bu edatla bolca karşılacağız.

Japonca'da Ayırıcı Edatlar - 3


Sae (さえ) Edatı

Bile Anlamı

Demo でも edatına benzer, fakat genellikle negatif anlam içeren cümlelerde kullanılır.

ジャンさえ野菜を食べれます。
Can sae yasai o taberemasu.
Can bile sebze yiyebilir.

あゆみにさえ言わなかった。
Ayumi ni sae iwanakatta.
Ayumi'ye bile söylemedim.

Koso (こそ) Edatı

İsim vurgusu işlevi: "Asıl", "Aslında", "Başkası değil"

(isim) + koso  şeklinde kullanılır, Asıl (isim) anlamına gelir.

あなたこそその賞にふさわしいです。
Anata koso sono şou ni husawaşii desu.
Siz (başkası değil, asıl siz, aslında siz) o ödüle layıksınız.

Dake (だけ) Edatı

1. Sadece, Yalnız, Yalnızca

(isim/fiil/sıfat) + dake şeklinde kullanılır

お母さんは午前中だけ働きます。
Okaasan wa gozen-çuu dake hatarakimasu.
Annem sadece sabahları çalışır.

勉強するだけです。
Benkyou suru dake desu.
Sadece ders çalışırım.
Dake だけ edatı yerine daha resmi ve günlük yaşamda az kullanılan biçimi olan Nomi のみ de kullanılabilir.

2. Mümkün olduğu kadar, olabildiğince

出来るだけ早く仕事を終わらせます。
Dekiru dake hayaku shigoto o owarasemasu.
Mümkün olduğunca çabuk işi bitireceğim.

食べたいだけ食べてください。
Tabetai dake tabete kudasai.
Yemek istediğiniz kadar yiyin lütfen.

Kiri (きり) Edatı

1. Sadece (miktar sınırı belirtme)

Yalnızca miktardan sözedebileceğimiz veya sayılabilir olan adlarla kullanılır. Sadece...(miktarında) anlamına gelir. Türkçedeki gibi addan önce değil, sonra gelir.

これきりでは足りません。
Kore kiri de wa tarimasen.
Sadece bu (miktar) yetmez.

Sadece miktar olarak belirtilebilen şeylerde kullanılır.

アリは一人きりでロンドンに住んでいる。
Ali wa hitori kiri de London ni sunde iru.
Ali yalnızca tek kişi Londra'da yaşadı.

2. Temelli

Fiilin geçmiş çekiminden sonra gelen Kiri, kesinlik ve son bildirir.

でて行ったきり戻ってこない。
Dete itta kiri modotte konai.
Çıkıp gitti (temelli) dönüp gelmez.

Shika (しか) Edatı

1. -den başka (Sadece Olumsuz ifadelerde kullanılır.)

あゆみは野菜しか食べません。
Ayumi wa yasai shika tabemasen.
Ayumi sebzeden başka (bir şey) yemez.

Bakari (ばかり) Edatı

1. Sürekli+Sadece, Habire.

Sürekli ve sadece sözcüklerinin birleşimidir. Bir şeyin diğerlerine göre çok daha sık yapıldığını ifade eder. Bunu ilişkin örnek bir durum ortaya koyalım:
Ben futbolu severim ve sürekli futbol maçı izlerim. Fakat az da olsa, basketbol veya voleybol izlemişliğim de vardır. Bu durumda benim için "Bu adam sürekli/sadece/habire futbol izliyor" derseniz, bu hiç bir zaman basketbol izlemediğim veya izlemeyeceğim anlamına gelmez. Arada basketbol maçı izliyor da olabilirim. 

Bakari ばかり edatının durumu da buna benzer. Dake だけ ve Shika しか diğer seçenekleri (örneğimizdeki basketbol) tamamen atarken, Bakari sadece bir hareket veya durumun diğerlerine göre daha baskın, sık olduğunu ifade eder.

あゆみはお茶ばかり飲んでいます。
Ayumi wa ocha bakari nondeimasu.
Ayumi sadece yeşil çay içer. (Başka bir şey pek içmez.)

テレビばかり見ないで勉強しなさい。
Terebi bakari minaide benyou shinasai.
Televizyon (sadece) izlemeyin, ders çalışmalısınız.

Kalıp: ~bakari dewa naku ~ mo

Bakari edatından sonra gelen negatif ifadeyle sadece bir işin değil, aynı zamanda diğerinin de yapılmasını ifade eder. Bu kalıbın anlamı şu şekildedir:
Sadece X olmaz, aynı zamanda Y de, veya
X kadar, Y de

肉ばかりでなく野菜も食べてください。
Niku bakari de naku yasai mo tabete kudasai.
Et (sadece) değil, sebze de yeyiniz
(Et yediğiniz kadar sebze de yeyin.)

テレビを見てばかりでなく勉強しなさい。
Terebi o mite bakari de naku benkyou shinasai.
Televizyon izlediğiniz kadar ders (de) çalışmalısın.
(Sadece televizyon izlemek olmaz, ders de çalışmalısın)

2. ~Civarında, ~Miktarında

Bu işlevi pek yaygın kullanıma sahip değildir. Genelde yerine alt kısımda açıkladığım Kurai くらい kullanılır. Fakat bilmenizde fayda var.

肉を百グラムばかり買います。
Niku o hyaku guramu bakari kaimasu.
Et 100 gram civarında (kadar) alabilir miyim.

3. Yardımcı fiil olarak "Henüz, Daha yeni"

Bu işlevinde "Bakari", edattan ziyade yardımcı fiil görevindedir. Bu biçimi (bakari desu) Yardımcı Fiiller konusunda daha ayrıntılı anlatacağım. Konu bütünlüğü olması açısından burada da bir örnekle değiniyorum, şu an için üzerinde pek durmamıza gerek yok.
今学校についたばかりです。
İma Gakkou ni tsuita bakari desu.
Şimdi okula vardım. (daha yeni, henüz).

Kurai/Gurai (くらい)Edatı

1. ~Civarında, ~Miktarında

'(miktar) + kurai' şeklinde kullanılır, 'Yaklaşık (miktar)' anlamına gelir.

家賃は五万円ぐらいです。
Yaçin wa goman'en gurai desu.
Kira 50.000 (yaklaşık 50.000 miktarında) yendir.

2. Kadar

Bu edat, "yok" anlamına gelen ~wa nai (はない) ile biten tümcelerde,"kadar" anlamında kullanılır. Cümle "A kadar B yok" anlamına gelir.

日本語ぐらい難しい言語はない。
Nihongo gurai muzukashii gengo wa nai.
Japonca kadar zor dil yok.

2. En azından

Bu edat aynı zamanda "en azından" anlamında kullanılır. Fakat Türkçedeki gibi isimden önce gelmez, sonra gelir.

おなかいっぱいですが、デザートぐらいは食べれます。
Onaka ippai desu ga, deza-to gurai wa taberemasu.
Karnım dolu ama, tatlı (en azından) yerim.

Hodo (ほど) Edatı

1. ~Civarında, ~Miktarında, ~Kadar anlamları

Resmi ve kibar bir ifadedir.

上溝駅まで5キロ程です。
Kamimizo eki made go kiro hodo desu.
Kamimizo istasyonuna kadar 5 km civarında var.

二日程休みをいただけないでしょうか。
Futsuka hodo yasumi o itadakenai deşou ka.
2 gün kadar tatil alabilir miyim?

2. Ne kadar ... ise o kadar ...

Hodo edatının bu anlamı koşul çekimi ile kullanılan bir kalıp olduğundan, fiil çekimlerini henüz öğrenmediyseniz anlaşılması zor gelebilir. Fiil çekimlerini ve sıfat çekimlerini öğrendikten sonra daha iyi anlayacaksınız.
Koşul çekimindeki fiil/sıfat + Aynı fiil/sıfatın düz biçimi + Hodo

-ıkça, -ikçe veya Ne kadar...ise...o kadar... anlamlarına gelir.

食べれば食べるほど太ります。
Tabereba Taberu hodo futorimasu.
Ne kadar yersem o kadar şişmanlıyorum. (Yedikçe şişmanlıyorum.)

読めば読むほど面白くなります。
Yomeba yomu hodo omoshiroku narimasu.
Ne kadar okursam o kadar ilginçleşiyor.

暑ければ暑いほどおいしいです。
Atsukereba atsui hodo oishii desu.
Ne kadar sıcaksa o kadar lezzetlidir.

綺麗なら綺麗なほどいいです。
Kireinara Kirei na hodo ii desu.
Ne kadar güzelse o kadar iyidir.

Nado (など) Edatı

1. Vesaire, ve benzeri

Genelde adları sıralayan, Ya や edatıyla birlikte kullanılır.

かばんから鍵や携帯電話などを出しました。
Kaban kara kagi ya keitaidenwa nado o daşimaşita.
Çantadan saat, telefon vesaire çıkardım.

2. Bazen sonuna geldiği şeyi küçümsemede kullanılır.

私など、あなたの様にうまくやれません。
Wataşi nado, anata no you ni umaku yaremasen.
Benim (gibi mal birisi), sizin gibi iyi yapamaz.