Turkce Japonca - Japonca Dersleri ve Japon Kültürü

Japonya, Japon Dili ve Kültürü Hakkında Genel Bilgi

Japonya'nın demografik ve coğrafi özelliklerine genel bakış, İlginç Japon adetleri, festivaller ve eğlenceler.

Öğrenmeye Başlayın!

Japonca zor mu, kolay mı? Sitedeki giriş derslerini gözden geçirin ve kendiniz karar verin. Ana derslerin listesi için tıklayın.

Türkçe Hâl Eklerinin Japonca Karşılıkları

Türkçe hâl eklerinin Japonca karşılıklarını bir gözden geçirin. Japonca ve Türkçe'nin birbirine ne kadar benzediğini, Japonca öğrenmenin aslında o kadar zor olmadığını göreceksiniz.

Japonya'ya Seyahat ve Vize Rehberi

Bir Türk Vatandaşı olarak Japonya'ya gitmek. Girişte karşılaşılabilecek sorunlar. Vize muafiyeti programı. Hangi vizeye ihtiyacınız var? Hangi vizeler için neler gerekiyor? Öğrenmek için tıkla!

Sorularınız ve Paylaşmak İstedikleriniz

Mesaj tahtasında sorularınızı, aklınıza takılan konuları, Japonya ve Japonca hakkında her türlü mesajınızı paylaşabilirsiniz.

Japonca Zarflar (Belirteçler) - Yer Yön Zarfları

Zarflar sözcüğün anlamını zaman, yer, durum ve miktar bakımından niteleyen sözcüklere denir.

Yer-yön zarfları fiilleri, yer-yön bakımından belirtirler. Yukarı, aşağı, ön, arka, içeri, yan, kuzey, güney, doğu, batı ve benzeri kelimeler yer yön zarflarına örnektir.

Bu konuda bu Japonca zarfları genel olarak öğreneceğiz. Bu zarflara ilişkin örnekleri diğer bir konuda inceleyeceğiz.


Japonca Zarflar (Belirteçler) - Durum ve Anlatıma Yanıt Veren Zarflar

Durum (hâl) zarfları fiillerin durumlarını anlatan; hareketin nasıl yapıldığını belirten sözcüklerdir. "Nasıl" sorusuna cevap verirler. Yavaşça, düzgünce, sıkıca, tek başına, ayrı ayrı, koşa koşa vb sözcükler Türkçe durum zarflarına örnek teşkil eder.

Bu konuda durum zarflarının yanında anlatıma yanıt veren; Katiyen, elbette, nitekim, sanırım ve benzeri zarfları da öğreneceğiz. Aşağıda bu zarfların listesini bulabilirsiniz. Uygulama ve örnekleri başka başlık altında inceleyeceğiz.

Japonca Zarflar (Belirteçler) - Miktar/Derece Zarfları

Bu konuda Japonca derece zarflarını öğreneceğiz.

Zarflar veya belirteçler; bir sözcüğün anlamını zaman, yer, durum ve miktar bakımından niteleyen sözcüklere denir. Genellikle fiile yöneltilen neden, ne zaman, nereye, ne kadar ve nasıl sorularının cevaplarını oluştururlar. Türkçe'de derece (miktar/ölçü) zarflarına şu şekilde örnek verebiliriz.

Sınavı geçmek için için epey çalıştık.

Aşağıdaki tabloda Japonca miktar/derece belirteçleri listelenmiştir. Uygulamaları ve örnekleri ise başka bir başlık altında inceleyeceğiz.

Japonca Zarflar (Belirteçler) - Zaman Zarfları

Zarflar veya belirteçler; bir sözcüğün anlamını zaman, yer, durum ve miktar bakımından niteleyen sözcüklere denir. Genellikle fiile yöneltilen neden, ne zaman, nereye, ne kadar ve nasıl sorularının cevaplarını oluştururlar. Türkçe'de zaman zarflarına şu şekilde örnek verebiliriz.

Babam şimdi geldi. Annem henüz gelmedi.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükler birer zaman zarfıdır. Bu konuda da zaman zarflarının Japonca karşılıklarını göreceğiz. Aşağıdaki tabloda zaman, sıklık ve sıralama belirteçleri listelenmiştir. Uygulamaları ve örnekleri ise başka bir başlık altında inceleyeceğiz.

Japoncada Birleşik Anlatımlar 9 - Zaman Bildiren Ekler

Son olarak zaman bildiren sözcük ve eklerle birleşik ifadeler oluşturmayı öğreneceğiz. Bu konu ile birlikte bitireceğimiz, şu ana kadar öğrendiğimiz birleşik anlatımlar:

1. Neden İlişkisi: 1. tümcenin nedenini bildiren bağlaçlar (-den dolayı, -yüzünden, dolayısıyla vb. )

2. Karşıt İlişki: 1. tümce ile karşıt ilişkiyi bildiren bağlaçlar (ama, fakat, rağmen, lakin vb.)

3. Amaç İlişkisi: Amaç belirten bağıntılı ifadeler (için, amacıyla, şekilde vb.)

4. Koşul Birleşik: Koşul ilişkisi ile tümceleri bağlayan ekler (ise, -nce vb. ifadeler)

5. Sıralı Anlatım: Tümceleri veya sözcükleri sıralayan bağlaçlar (ve, veya, ya da, hem de vb.)

6. İlave: İlk tümceye benzer içerik ekleyen bağlaçlar (sonra, ilaveten, ayrıca, üstelik vb.)

7. Durum Bildiren ekler: Durum belirten sözcükler (-erek, -arak, gibi, haliyle vb.)

8. Seçim: Tümceleri veya adları bağlayan bağlaçlar (ya da, yoksa vb. ifadeler)

9: Konu Değiştirme: Farklı bir konuya geçerken kullanılan sözcükler (bu arada, öyleyse vb.)

10. Zaman Bildiren ekler: -iken, derken, o anda, önce, sonra ve benzeri ifadeler

Japoncada Birleşik Anlatımlar 8 - Seçim, Konu Değiştirme

Bu başlık altında seçim (yoksa, ya da vb.) ve konu değiştirme ifadeleri (bu arada vb.)yapmaya yarayan eklerle birleşik ifadeler kurmayı göreceğiz. Bu ifadeler dışında, aşağıdaki biçimlerde birleşik ifadeler de kurabiliyorduk.

1. Neden İlişkisi: 1. tümcenin nedenini bildiren bağlaçlar (-den dolayı, -yüzünden, dolayısıyla vb. )

2. Karşıt İlişki: 1. tümce ile karşıt ilişkiyi bildiren bağlaçlar (ama, fakat, rağmen, lakin vb.)

3. Amaç İlişkisi: Amaç belirten bağıntılı ifadeler (için, amacıyla, şekilde vb.)

4. Koşul Birleşik: Koşul ilişkisi ile tümceleri bağlayan ekler (ise, -nce vb. ifadeler)

5. Sıralı Anlatım: Tümceleri veya sözcükleri sıralayan bağlaçlar (ve, veya, ya da, hem de vb.)

6. İlave: İlk tümceye benzer içerik ekleyen bağlaçlar (sonra, ilaveten, ayrıca, üstelik vb.)

7. Durum Bildiren ekler: Durum belirten sözcükler (-erek, -arak, gibi, haliyle vb.)

8. Seçim: Tümceleri veya adları bağlayan bağlaçlar (ya da, yoksa vb. ifadeler)

9: Konu Değiştirme: Farklı bir konuya geçerken kullanılan sözcükler (bu arada, öyleyse vb.)

10. Zaman Bildiren ekler: -iken, derken, o anda, önce, sonra ve benzeri ifadeler

Japoncada Birleşik Anlatımlar 7 - Durum ekleri

Bu konuda, Japoncadaki Durum bildiren eklerle birleşik cümleler oluşturmayı göreceğiz. Önce oluşturabileceğimiz birleşik cümleleri hatırlayalım.

1. Neden İlişkisi: 1. tümcenin nedenini bildiren bağlaçlar (-den dolayı, -yüzünden, dolayısıyla vb. )

2. Karşıt İlişki: 1. tümce ile karşıt ilişkiyi bildiren bağlaçlar (ama, fakat, rağmen, lakin vb.)

3. Amaç İlişkisi: Amaç belirten bağıntılı ifadeler (için, amacıyla, şekilde vb.)

4. Koşul Birleşik: Koşul ilişkisi ile tümceleri bağlayan ekler (ise, -nce vb. ifadeler)

5. Sıralı Anlatım: Tümceleri veya sözcükleri sıralayan bağlaçlar (ve, veya, ya da, hem de vb.)

6. İlave: İlk tümceye benzer içerik ekleyen bağlaçlar (sonra, ilaveten, ayrıca, üstelik vb.)

7. Durum Bildiren ekler: Durum belirten sözcükler (-erek, -arak, gibi, haliyle vb.)

8. Seçim: Tümceleri veya adları bağlayan bağlaçlar (ya da, yoksa vb. ifadeler)

9: Konu Değiştirme: Önceki konudan farklı bir konuya geçerken kullanılan sözcükler (bu arada, öyleyse vb.)

10. Zaman Bildiren ekler: -iken, derken, o anda, önce, sonra ve benzeri ifadeler

Japoncada Birleşik Anlatımlar 6 - İlave, Ekleme

Koşul, Neden, Karşıt, Amaç ve Sıralı anlatımları gördük. Bu başlık altında ise, Benzer içerik eklemeye yarayan sözcüklerle anlatıma ilave; ekleme yapmayı öğreneceğiz.

Oluşturabileceğimiz birleşik ifadeler şu şekildeydi:

1. Neden İlişkisi: 1. tümcenin nedenini bildiren bağlaçlar (-den dolayı, -yüzünden, dolayısıyla vb. )

2. Karşıt İlişki: 1. tümce ile karşıt ilişkiyi bildiren bağlaçlar (ama, fakat, rağmen, lakin vb.)

3. Amaç İlişkisi: Amaç belirten bağıntılı ifadeler (için, amacıyla, şekilde vb.)

4. Koşul Birleşik: Koşul ilişkisi ile tümceleri bağlayan ekler (ise, -nce vb. ifadeler)

5. Sıralı Anlatım: Tümceleri veya sözcükleri sıralayan bağlaçlar (ve, veya, ya da, hem de vb.)

6. İlave: İlk tümceye benzer içerik ekleyen bağlaçlar (sonra, ilaveten, ayrıca, üstelik vb.)

7. Durum Bildiren ekler: Durum belirten sözcükler (-erek, -arak, gibi, haliyle vb.)

8. Seçim: Tümceleri veya adları bağlayan bağlaçlar (ya da, yoksa vb. ifadeler)

9: Konu Değiştirme: Önceki konudan farklı bir konuya geçerken kullanılan sözcükler (bu arada, öyleyse vb.)

10. Zaman Bildiren ekler: -iken, derken, o anda, önce, sonra ve benzeri ifadeler

Japoncada Birleşik Anlatımlar 5 - Sıralı Anlatım

Koşul, Neden, Karşıt ve Amaç ilişkilerini gördük. Bu başlık altında ise, Sıralı anlatım ve Benzer içerik eklemeye yarayan sözcükleri öğreneceğiz.

Oluşturabileceğimiz birleşik ifadeler şu şekildeydi:

1. Neden İlişkisi: 1. tümcenin nedenini bildiren bağlaçlar (-den dolayı, -yüzünden, dolayısıyla vb. )

2. Karşıt İlişki: 1. tümce ile karşıt ilişkiyi bildiren bağlaçlar (ama, fakat, rağmen, lakin vb.)

3. Amaç İlişkisi: Amaç belirten bağıntılı ifadeler (için, amacıyla, şekilde vb.)

4. Koşul Birleşik: Koşul ilişkisi ile tümceleri bağlayan ekler (ise, -nce vb. ifadeler)

5. Sıralı Anlatım: Tümceleri veya sözcükleri sıralayan bağlaçlar (ve, veya, ya da, hem de vb.)

6. İlave: İlk tümceye benzer içerik ekleyen bağlaçlar (sonra, ilaveten, ayrıca, üstelik vb.)

7. Durum Bildiren ekler: Durum belirten sözcükler (-erek, -arak, gibi, haliyle vb.)

8. Seçim: Tümceleri veya adları bağlayan bağlaçlar (ya da, yoksa vb. ifadeler)

9: Konu Değiştirme: Önceki konudan farklı bir konuya geçerken kullanılan sözcükler (bu arada, öyleyse vb.)

10. Zaman Bildiren ekler: -iken, derken, o anda, önce, sonra ve benzeri ifadeler

Japoncada Birleşik Anlatımlar 4 - Koşul İlişkisi

Neden, Karşıt ve Amaç ilişkilerini gördük. Bu bölümde ise Koşul İlişkisi olan birleşik cümleleri inceleyeceğiz.
Koşul anlatımını kapsamlı olarak daha önceden işlediğimizden bu konudaki bazı eklerin üzerinde fazla durmayacağım. Ayrıntılı açıklamaları için:
Koşul Anlatımları 1
Koşul Anlatımları 2
Oluşturabileceğimiz birleşik ifadeler şunlardı:

1. Neden İlişkisi: 1. tümcenin nedenini bildiren bağlaçlar (-den dolayı, -yüzünden, dolayısıyla vb. )

2. Karşıt İlişki: 1. tümce ile karşıt ilişkiyi bildiren bağlaçlar (ama, fakat, rağmen, lakin vb.)

3. Amaç İlişkisi: Amaç belirten bağıntılı ifadeler (için, amacıyla, şekilde vb.)

4. Koşul Birleşik: Koşul ilişkisi ile tümceleri bağlayan ekler (ise, -nce vb. ifadeler)

5. Sıralı Anlatım: Tümceleri veya sözcükleri sıralayan bağlaçlar (ve, veya, ya da, hem de vb.)

6. İlave: İlk tümceye benzer içerik ekleyen bağlaçlar (sonra, ilaveten, ayrıca, üstelik vb.)

7. Durum Bildiren ekler: Durum belirten sözcükler (-erek, -arak, gibi, haliyle vb.)

8. Seçim: Tümceleri veya adları bağlayan bağlaçlar (ya da, yoksa vb. ifadeler)

9: Konu Değiştirme: Önceki konudan farklı bir konuya geçerken kullanılan sözcükler (bu arada, öyleyse vb.)

10. Zaman Bildiren ekler: -iken, derken, o anda, önce, sonra ve benzeri ifadeler